Sesiunea de Comunic?ri ?tiin?ifice a Studen?ilor – edi?ia Mai 2020 / Scientific Communications Session for Students – May 2020 edition

02.05.2020
Thumbnail image for Sesiunea de Comunic?ri ?tiin?ifice a Studen?ilor – edi?ia Mai 2020 / Scientific Communications Session for Students – May 2020 edition

Sesiunea de Comunic?ri ?tiin?ifice a Studen?ilor (SCSS) – edi?ia Mai 2020, va avea loc în data de 13 mai 2020, prin intermediul platformei online Teams@URA. Programul complet ?i orarul sesiunilor va fi disponibil online în pagina dedicat?, cu cel pu?in 1 zi înainte de desf??urarea SCSS. To?i participan?ii la sesiune trebuie s? încarce lucrarea ce urmeaz? [...]

Citeşte tot articolul… →

ONLINE COURSES | On-line, On-site, no difference!

30.03.2020
Thumbnail image for ONLINE COURSES | On-line, On-site, no difference!

Activitatea didactic? online în cadrul Universit??ii Româno-Americane s-a desf??urat prin utilizarea de c?tre cadrele didactice, studen?ii ?i masteranzii URA a platformei proprii https://paginamea.rau.ro/. Activitatea didactic? a putut fi completat?, în func?ie de specificul disciplinei, prin teme de cas?, lucr?ri de laborator ?i proiecte. Microsoft Teams pentru sus?inerea activit??ii didactice online URA continu? procesul de #OnlineLearning pe Microsoft [...]

Citeşte tot articolul… →

Microsoft Teams for Education

25.03.2020
Thumbnail image for Microsoft Teams for Education

Microsoft Teams for Education – collaborative platform for Online Didactic Activities Microsoft Teams is a unified communication and collaboration platform that combines persistent workplace chat, video meetings, file storage (including collaboration on files), and application integration. The service integrates with the Microsoft Office 365 suite. Teams for Education allows admins and teachers to set up specific [...]

Citeşte tot articolul… →

Modificare tarife c?min URA

25.03.2020
Thumbnail image for Modificare tarife c?min URA

În aten?ia locatarilor C?minului Universit??ii Româno-Americane, Pentru a veni în sprijinul studen?ilor caza?i în C?minul propriu, Consiliul de Administra?ie al Universit??ii Româno-Americane, în ?edin?a din data de 24.03.2020, a hot?rât, începând cu luna aprilie, pentru locatarii care au p?r?sit C?minul în cursul lunii martie ?i care doresc s? î?i p?streze locurile de cazare, sc?derea tarifelor. [...]

Citeşte tot articolul… →

Recomand?ri oficiale de s?n?tate ?i conduit? social? | COVID-19

19.03.2020
Thumbnail image for Recomand?ri oficiale de s?n?tate ?i conduit? social? | COVID-19

Evita?i zonele aglomerate unde sunte?i expu?i la contact direct ?i interac?iune cu un num?r mare de persoane, de exemplu: adun?rilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere, etc. Limita?i la maximum orice contact direct cu alte persoane, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbr??i??rile, s?rutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fe?elor cu [...]

Citeşte tot articolul… →

SUSPENDAREA CURSURILOR STANDARD | STANDARD CLASSES SUSPENDED

16.03.2020
Thumbnail image for SUSPENDAREA CURSURILOR STANDARD | STANDARD CLASSES SUSPENDED

ACTUALIZARE! Universitatea Româno-American? a decis prelungirea suspend?rii activit??ilor didactice desf??urate în mod standard, în regim “fa?? în fa??”, a conferin?elor, simpozioanelor ?i a altor evenimente în perioad? 23 martie – 05 aprilie 2020. În perioada men?ionat? activit??ile didactice se vor desf??ura în sistem e-learning. Preciz?m c? reluarea activit??ilor didactice este preconizat a fi realizat? în [...]

Citeşte tot articolul… →

Cantina URA în regim Catering

16.03.2020
Thumbnail image for Cantina URA în regim Catering

Dat? fiind instalarea st?rii de urgent? la nivel na?ional ?i evolu?ia situa?iei în cazul COVID-19 (Coronavirus), începând de ast?zi, 16.03.2020, Cantina Universit??ii va func?iona în regim de Catering. În acest scop, pentru a comanda meniul dorit, sunt disponibile urm?toarele mijloace: num?rul de telefon: 021.9650 adres? de email: [email protected] grup de Whatsapp: http://bit.ly/2TTO3PO Comenzile vor fi [...]

Citeşte tot articolul… →

Aplica?ii ERASMUS+ online

13.03.2020
Thumbnail image for Aplica?ii ERASMUS+ online

Dragi studen?i URA, Biroul Erasmus v? informeaz? c? prime?te online aplica?iile pentru mobilit??ile Erasmus+ outgoing, atât Studii, cât ?i Plasamente.  Pentru a trimite aplica?iile v? rug?m s? folosi?i link-urile urm?toare: pentru Studii: http://bit.ly/3cUcNi8 (max. 17.03.2020) pentru Plasamente: http://bit.ly/2TO9WA0 (max. 24.03.2020) În ceea ce prive?te testul la limba englez? ?i interviul, acestea vor fi organizate tot [...]

Citeşte tot articolul… →

Informa?ii utile COVID-19

03.03.2020
Thumbnail image for Informa?ii utile COVID-19

Stima?i studen?i ?i profesori, Igiena personal? este responsabilitatea fiec?ruia dintre noi, iar în contextul actual (COVID 19 – coronavirus), sunt necesare ac?iuni suplimentare de precau?ie. Printre m?surile de auto-protec?ie, se num?r?: ? Sp?la?i-v? mâinile de multe ori; ? Nu v? atinge?i ochii, nasul ?i gura, dac? NU ave?i mâinile igienizate; ? Evita?i contactul cu persoane [...]

Citeşte tot articolul… →

Alegeri Studen?i Reprezentan?i (ACTUALIZARE!)

11.02.2020
Thumbnail image for Alegeri Studen?i Reprezentan?i (ACTUALIZARE!)

Dragi studen?i, în vederea alegerilor reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale URA, v? rug?m s? ave?i în vedere urm?toarele: Conform Comunicatului BECS din 10.02.2020, in baza lipsei de cvorum, alegerile se reiau in data de 12.02.2020. Verifica?i-v? contul de po?t? electronic? institu?ional? ([email protected]). Pentru detalii sau suport click aici. Semnala?i Biroului Electoral Central al Studen?ilor ([email protected]) orice problem?. [...]

Citeşte tot articolul… →