Contact – Facult??i ?i secretariate URA

 

FACULTATEA DE DREPT

 • Decan: Conf.univ.dr. Mihaela PRUN?
 • Prodecan: Prof.univ.dr. Constantin DUVAC

CONTACT SECRETARIAT —

 

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN

?I INTERNA?IONAL

 • Decan: Conf.univ.dr. Emilia GABROVEANU
 • Prodecan: Lect.univ.dr. Gina GILET SZTRUTEN

CONTACT SECRETARIAT —

 

FACULTATEA DE INFORMATIC? MANAGERIAL?

 • Decan: Conf.univ.dr. George C?RU?A?U
 • Prodecan: Lect.univ.dr. Gabriel GARAIS 

CONTACT SECRETARIAT 

 

FACULTATEA DE MANAGEMENT – MARKETING

 • Decan: Conf.univ.dr. Costel NEGRICEA
 • Prodecan: Conf.univ.dr. Alexandru IONESCU

CONTACT SECRETARIAT —

 

FACULTATEA DE RELA?II COMERCIALE ?I FINANCIAR-

BANCARE INTERNE ?I INTERNA?IONALE

 • Decan: Conf.univ.dr. Iuliana MILITARU
 • Prodecan: Lect.univ.dr. Ramona GRIGORE
 • Prodecan: Lect.univ.dr. Iuliu IV?NESCU

CONTACT SECRETARIAT —

 

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE

 • Decan: Lect.univ.dr. Lucian BOTEA
 • Prodecan: Lect.univ.dr. Georgiana SURDU

CONTACT SECRETARIAT —

 

FACULTATEA DE EDUCA?IE FIZIC?, SPORT ?I KINETOTERAPIE

 • Decan: Prof.univ.dr. Sanda URICHIANU-TOMA

CONTACT SECRETARIAT —

email