PREZENTAREA URA

Universitatea Româno-American? este o institu?ie PRIVAT? de înv???mânt superior din Bucure?ti (Bld. Expozi?iei nr.1B, sector 1), parte a sistemului na?ional de înv???mânt, fondat? în anul 1991 de c?tre prof.univ.dr. Ion Smedescu, acreditat? prin lege în 2002 ?i evaluat? de c?tre ARACIS în anul 2010 cu cel mai înalt calificativ – “GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” ?i, ulterior, în 2015, cu acela?i calificativ, având ca scop promovarea valorilor educa?ionale ale înv???mântului superior american pe fondul bogatelor tradi?ii ale înv???mântului românesc.

Universitatea Româno-American? ofer? 13 programe de studii de LICEN?? (dintre care 2 cu predare exclusiv în limba englez?) ?i 26 de programe de studii de MASTERAT (dintre care 6 cu predare exclusiv în limba englez?) în cadrul celor 7 FACULT??I COMPONENTE ?i numeroase resurse valoroase de dezvoltare personal? ?i profesional?, pe lâng? cursurile ?i seminariile din programul de studiu ales.

PROGRAMEAZ? O VIZIT? A CAMPUSULUI AP?SÂND AICI !

APAS? PE IMAGINILE URM?TOARE PENTRU INFORMA?II DETALIATE!

 

CEA MAI BUN? UNIVERSITATE PRIVAT? DIN ROMÂNIA

conform studiului ”University Ranking” efectual de compania german? Kienbaum Management Consultants în colaborare cu revista Capital

sau pe WhatsApp la 0722 200 203 :)

email