Regulamentul de comunicare în mediul online cu URA

  1. Universitatea Româno-American? r?spunde întreb?rilor adresate pe Blog ?i pagina de Facebook de Luni - Vineri între orele 10:00-16:00;

  2. Universitatea Româno-American? nu r?spunde la întreb?ri în zilele de weekend (Sâmb?t?, Duminic?), când Universitatea este închis?, în vacan?? sau când personalul Departamenului de Comunicare ?i PR este în concediu, decât în cazuri speciale;

  3. Universitatea Româno-American? va r?spune în maxim 48 de ore lucr?toare de la data post?rii întreb?rii;

  4. Universitatea Româno-American? î?i rezerv? dreptul fie de a nu r?spunde, fie de a ?terge întreb?rile/comentariile care:

- Nu respect? gramatica limbii române;

- Sunt jignitoare la adresa cuiva;

- Con?in limbaj vulgar, argouri sau au tent? sexual?;

- Con?in în exces caractere specifice conversa?iilor de pe Yahoo Messenger ?i alte aplica?ii de instant messaging (<3, :X,  >:D<, :| , :) ), =)), ^_^ etc.) excep?ie f?când caracterul smiley face ”:)”.

*A se face distinc?ia dintre pagina de Facebook a Universit??ii Româno-Americane ?i timeline-ul personal de Facebook.

*Universitatea Româno-American? î?i rezerv? dreptul de a elimina/bana userii care se abat de la regulile de mai sus.

*Conversa?iile între studen?i care nu necesit? neap?rat interven?ia sau aten?ia personalului Universit??ii, se vor ?ine pe grupurile de Facebook dedicate Universit??ii ?i facult??ilor sale.

*Pe pagina de Facebook, pe grupul de Facebook ?i pe Blogul Universit??ii nu se permite promovarea unor evenimente/proiecte/produse f?r? aprobarea Departamentului de Comunicare ?i PR.

*Pe pagina de Facebook a Universit??ii ?i pe Blog nu se afl? notele la examene, restan?e sau credite, numere de telefon ale cadrelor didactice, cursuri sau materiale didactice, acestea putând fi ob?inute fie de la secretariat, fie din listele postate pe website-ul Universit??ii.

*Cei care doresc s? afle un r?spuns la o întrebare sunt ruga?i s? verifice post?rile anterioare de pe pagina de Facebook, grupul de Facebook ?i Blogul Universit??ii unde este foarte probabil ca altcineva s? fi adresat deja aceea?i întrebare la care a primit un r?spuns din partea Universit??ii.

*Prezentul regulament poate suferi modific?ri în timp.

email

{ 14 comments }

Andrei 13/03/2012 at 1:20 pm

Buna ziua, pentru studentii din anul 3 se organizeaza o sesiune de restante in luna iunie inainte de examenul pt licenta? Ce se intampla daca dupa sesiunea de restante din iunie un student ramane cu cateva restante sau credite?

Mihai Naghi 13/03/2012 at 6:08 pm

Bun? seara!

Într-adev?r, se va organiza o sesiune de restan?e în luna Iunie. Cei ce nu vor promova nici aceast? sesiune nu pot sus?ine examenul de licen??, asta însemnând c? vor fi nevoi?i s? se înscrie în an suplimentar, la sfâr?itul c?ruia vor putea sus?ine examenul oral ?i scris de licen??.

Andrei 14/03/2012 at 6:24 am

Am inteles, insa ce inseamna un an suplimentar? Studentul va participa la cursuri impreuna cu cei care acum sunt anul 2 iar in septembrie vor fi anul 3 si va sustine examenul de licenta in luna iulie 2013? Restantele si creditele vor ramane aceleasi sau trebuie sa fie sustinute din nou examenele din anul 3 impreuna cu creditele din anul 2 si 1?

Mihai Naghi 03/04/2012 at 1:01 pm

În anul suplimentar studentul trebuie s? îndeplineasc? criteriul de prezen?? de minim 50% la materia nepromovat?, pentru a putea intra în examenul de la curs. La ore ve?i merge împreun? cu colegii care acum sunt anul II iar din toamn? vor fi în anul III de licen??.

Examenul de licen??, în cazul în care nu-l pute?i sus?ine anul acesta în Iulie din diverse motive, îl pute?i sus?ine la anul în Iulie (2013).

În anul suplimentar ve?i sus?ine doar examene la materiile pe care nu le-a?i promovat în anii preceden?i (cu alte cuvinte creditele).

O zi bun?!

octavian 23/04/2012 at 6:52 am

Sa inteleg ca putem sa terminam facultatea fara nici o restanta si sa nu sustinem licenta anul urmator, dar fara sa fim inscrisi in an suplimentar…

Mihai Naghi 23/04/2012 at 3:32 pm

Corect.

Pute?i termina facultatea f?r? restan?e (adic? s? absolvi?i) ?i pute?i amâna sus?inerea examenului de Licen?? pe o perioad? nedeterminat?, dar sfatul nostru este s? nu amâna?i mai mult de 2-3 ani.

alex 22/05/2012 at 6:40 pm

Ceremonia de absolvire la facultatile economice cand are loc ?

Mihai Naghi 23/05/2012 at 8:40 am

Bun? ziua!

Cel mai bine este s? lua?i leg?tura cu decanatul întrucât fiecare facultate va avea festivitatea de absolvire proprie în zile diferite.

simona 28/07/2012 at 5:57 pm

Casetele cu filmarea festivitatii de absolvire pt. RCFBII Master 2012 cand le putem ridica de la RAU Bookstore daca pe 01 august se intra in vacanta ?

simona 30/07/2012 at 8:11 am

Cand putem ridica cd-urile cu filmarea absolvirii pt. RCFBII Master 2012?

Mihai Naghi 04/08/2012 at 9:43 am

Cel mai probabil în luna septembrie. V? vom ?ine la curent ?i vom anun?a ?i pe pagina de Facebook a Universit??ii când pot fi ridicate.

ionut 30/08/2012 at 12:49 am

Buna ziua, studentii care au restante din primul an se pot inscrie in anul 3? Si care este minimul de credite pentru a trece in anul3?

Andrei I 21/09/2012 at 12:16 pm

Buna ziua!Am si eu o intrebare:Un student care trebuie sa faca an suplimentar si nu se inscrie pana la 1 octombrie,se poate inscrie sa faca anul suplimentar in anul urmator?

Mihai Naghi 10/10/2012 at 9:21 pm

Bun? seara!

@Ionu?: b?nuim c? a?i aflat r?spunsul la întrebarea dumneavoastr? pân? acum. Ne cerem scuze pentru întârziere dar din anumite motive pe care nu le putem men?iona aici, nu v-am putut r?spunde în timp util.

@Andrei: acelea?i scuze ?i pentru dumneavoastr?. Sper?m c? a?i rezolvat ?i a?i aflat r?spunsul de care avea?i nevoie.