FACILIT??I URA

Campusul URA impresioneaz? prin dimensiuni, dot?ri, arhitectur?, tehnologie de construc?ie ?i func?ionalitate. Prin condi?iile de studiu ?i via?? pe care le ofer?, Campusul consolideaz? locul de excelen?? pe care Universitatea Româno-American? îl de?ine în peisajul înv???mântului superior românesc. Cu o suprafa?? de peste 34.500 m2 ,campusul URA dispune de:

- Laboratoare, amfiteatre, s?li de curs ?i seminar dotate la standarde interna?ionale ?i cu echipamente IT de ultim? genera?ie;
- Bibliotec? cu s?li de lectur? ?i valoros fond de carte în continu? actualizare, precum ?i bibliotec? virtual? cu acces gratuit la importante baze de date interna?ionale;
- C?min-hotel cu 11 etaje, 150 de camere de 3 ?i 4 locuri cu baie proprie ?i o capacitate total? de 500 persoane;
- Restaurant-cantin? cu o capacitate de 150 locuri, precum ?i cafenea pentru pauzele dintre cursuri;
- S?li impresionate de evenimente: Aula Magna, Sala Senatului ?i Sala de protocol;
- Agen?ie Work&Travel – USA ?i Agen?ie Bancar?;
- Libr?rie ?i Copy Center;
- Cabinet medical deservit de personal de specialitate;
- Baz? sportiv? cu terenuri de sport;
Centru Fitness cu sal? Aerobic/Kangoo Jumps, sal? Ping-Pong, infrasaun?, solar vertical, etc.;
- Muzeu ?i capel? universitar?;
- Adres? proprie institu?ional? (@student.rau.ro) ?i acces gratuit la software-urile Microsoft;
- Internet, intranet ?i WI-FI gratuit în tot campusul;
- Suport online via conturile Social Media URA (Facebook, Twitter, Google+, etc.)

Ca student sau masterand la Universitatea Româno-American? ai posibilitatea de a accesa ?i alte resurse valoroase de dezvoltare personal? ?i profesional?, pe lâng? cursurile ?i seminariile din programul de studiu ales.

FACILIT??I DE PREG?TIRE PROFESIONAL? EXTRA-CURRICULAR?:

VIA?? STUDEN?EASC? ACTIV? ?I SUS?INUT?:

  • CS-URA (Clubul Studen?ilor din URA);
  • CSI-URA (Clubul Studen?ilor la Informatic?);
  • TRAVEL MATES (Clubul Studen?ilor la Turism);
  • Revista Performance – revista studentului URA;
  • Echipa de baschet URAGANII;
  • Studioul de Teatru URA;
  • Activit??i sportive, culturale, caritabile, workshopuri, traininguri, etc.

PROGRAMEAZ? O VIZIT? A CAMPUSULUI AP?SÂND AICI !

APAS? PE IMAGINILE URM?TOARE PENTRU INFORMA?II DETALIATE!

sau pe WhatsApp la 0722 200 203 :)

email