Scoli de Vara/Iarna

The Romanian-American University in partnership with the Business School of the University of Applied Sciences Utrecht, Netherlands, organizes the 2019 edition of the international collaborative project on Entrepreneurship and Marketing.  The program is designed for students who want to develop their entrepreneurial skills in an international context by actively participating with Dutch students at workshops, lectures on doing [...]

{ 0 comments }

?coala de Var? CSRJ-AH, edi?ie a 11-a

by Alexandra Enache on 21/06/2019

Centrul de Studii Româno-Japoneze ”Angela Hondru” din cadrul URA anun?? cu drag desf?- ?urarea celei de-a 11-a edi?ii a ?colii de Var? CSRJ-AH. Aceasta va avea loc la Universitatea Româno-American? în perioada 15 – 19 iulie 2019, iar programul va cuprinde: cursuri de limba japonez? (încep?tori, intermediari ?i avansa?i) cursuri de origami cursuri de ceremonia [...]

{ 0 comments }

?coal? de Var? @ SeoulTech University (Coreea de Sud)

by Alexandra Enache on 18/04/2019

Studen?ii Universit??ii Româno-Americane sunt invita?i s? participe, cu burs?, la ?coal? de Var? organizat? de c?tre Seoul National University of Science & Technology din Coreea de Sud. ?coala de Var? va avea loc în perioada 15 – 26 iulie 2019.  Limb?: englez? Puncte credit acordate: 2 puncte credit Check IN: 13 iulie 2019 Check OUT: 27 iulie 2019 [...]

{ 0 comments }

?coala Interna?ional? de Var? 2018

by Alexandra Enache on 04/05/2018

În perioada 14-25 mai 2018, la Universitatea Româno-American?, se desf??oar? cursurile ?colii interna?ionale de var?, edi?ia cu num?rul 12, organizat? în colaborare cu University of Alabama in Huntsville. ?coala de var? reune?te studen?i ?i masteranzi din SUA ?i România, care vor beneficia de un bogat program de studii ?i de activit??i culturale ?i turistice. Cursurile [...]

{ 0 comments }

Universitatea Româno-American? organizeaz? în parteneriat cu University of Applied Sciences Utrecht / Business School, din Olanda, un program de colaborare interna?ional? în domeniile antreprenoriat ?i marketing. Programul este destinat studen?ilor care doresc s? î?i dezvolte abilit??ile antreprenoriale într-un context interna?ional, prin participarea al?turi de studen?ii olandezi la ateliere de lucru, cursuri în domeniul afacerilor interna?ionale, [...]

{ 0 comments }

?coala de Var? “LAWding FUN”, edi?ia a II-a

by Alexandra Enache on 14/06/2017

Oglind? & Asocia?ii organizeaz? în perioada 7 – 14 iulie 2017 ?coala de Var? “LAWding FUN”, edi?ia a II-a, ce combin? teoria cu elementele practice necesare într-o profesie juridic?. În perioada Romei Antice, juri?tii au transformat dreptul în art? – ius redigere in artem ?i au perfec?ionat competen?a în arta dreptului. La ?coala de Var? [...]

{ 0 comments }

Program dates: 24th July – 11th August 2017 Location: Kyungnam University, South Korea Official language of the Summer School: English The complete schedule of the Summer School can be found here. Expenses: Two students from the Romanian-American University can benefit from scholarships offered by the Kyungnam University. The scholarships cover: admission fee, accommodation, meals, text and teaching materials, courses and [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! St?m acum de vorb? cu Marian Opran, un om foarte drag nou? ?i al?turi de care am realizat multe proiecte frumoase pentru studen?ii URA (pag.12). Deoarece sesiunea de examene din iarn? bate la u??, î?i ar?t?m cum s? treci cu brio peste ea (pag.6) ?i ce suplimente nutritive te pot [...]

{ 0 comments }

Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universit??ii Nicolae Titulescu organizeaz? ?coala de Var? ?i Conferin?a Na?ional? de Dreptul Afacerilor – “Reformarea Dreptului Afacerilor prin noile coduri”, edi?ia a III-a. Manifestarea este destinat? profesioni?tilor Dreptului, dar ?i studen?ilor. Evenimentul va avea loc în campusul Universit??ii Româno-Americane din Bucure?ti, în perioada [...]

{ 0 comments }

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2014

by Alexandra Enache on 30/05/2014

UPDATE 25-06-2014: A group of students from RAU and the University of Alabama in Huntsville participated to the 10th edition of RAU International Summer School, organized through a partnership between the two universities. During the two-week program, the students studied international finance and monetary policy, international business negotiation, and services marketing, world economy, international law, [...]

{ 0 comments }