HU Business School RAU – International Entrepreneurship Exchange

by Alexandra Enache on 18/01/2018

Universitatea Româno-American? organizeaz? în parteneriat cu University of Applied Sciences Utrecht / Business School, din Olanda, un program de colaborare interna?ional? în domeniile antreprenoriat ?i marketing.

Programul este destinat studen?ilor care doresc s? î?i dezvolte abilit??ile antreprenoriale într-un context interna?ional, prin participarea al?turi de studen?ii olandezi la ateliere de lucru, cursuri în domeniul afacerilor interna?ionale, vizite la companii ?i activit??i culturale în Olanda ?i România.

Studen?ii celor dou? universit??i au oportunitatea de a participa împreun? pe parcursul a 2 s?pt?mâni la activit??i derulate în campusurile celor doi parteneri, în perioada 19-23 Martie 2018, la HU Business School, Olanda, ?i în perioada 16-20 aprilie 2018, la Universitatea Româno-American?.

Mai multe detalii despre program: click AICI

Cei interesa?i sunt ruga?i s? completeze formularul online.

Persoan? de contact:

email

Leave a Comment


5 + = 7

Previous post:

Next post: