Stagii de practic? @ Procter&Gamble

by Alexandra Enache on 18/12/2017

În cadrul companiei Procter&Gamble sunt disponibile locuri pentru stagii de practic? în urm?toarele departamente: Finan?e, Marketing, Vânz?ri, Logistic?, IT ?i Procurement.

Studen?ii pot aplica la stagiile de practic? pân? la data de 21 ianuarie 2018, prin completarea urm?torului formular: https://goo.gl/forms/0XzT3TfhRvW6wk2x2.

Practica pentru studen?ii din anul 2 din P&G se va desf??ura sub forma unor proiecte reale, de business, din aria de specialitate a facult??ii la care echipele de studen?i (formate din 3-4 persoane) vor încerca s? g?seasc? cele mai bune ?i practice solu?ii.

De-a lungul orelor de practic? vor avea ?i un coordonator din departamentul potrivit, care îi va ajuta în rezolvarea proiectului.

To?i studen?ii vor începe programul în acela?i timp, în perioada martie-aprilie 2018, având un program de 2-3 zile pentru onboarding, urmat de lucrul efectiv pentru proiecte.

Programul de lucru este foarte flexibil ?i se poate stabili în fiecare zi sau s?pt?mân?, împreun? cu echipa ?i cu coordonatorul P&G, independent de celelalte echipe.

În urma complet?rii formularului, aplican?ii vor fi contacta?i de un reprezentat al departamentului de resurse umane, de la care pot primi toate informa?iile necesare referitoare la pa?ii urm?tori.

email

Leave a Comment


9 − 3 =

Previous post:

Next post: