Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților – ediția Mai 2020 / Scientific Communications Session for Students – May 2020 edition

by Alexandra Enache on 02/05/2020

Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților (SCSS) – ediția Mai 2020, va avea loc în data de 13 mai 2020, prin intermediul platformei online Teams@URA.

Programul complet și orarul sesiunilor va fi disponibil online în pagina dedicatăcu cel puțin 1 zi înainte de desfășurarea SCSS.

Toți participanții la sesiune trebuie să încarce lucrarea ce urmează a fi prezentată, în format electronic, până cel târziu în data de 6 mai 2020, prin intermediul paginii web menționate anterior.

Articolele pot fi în limba ROMÂNĂ sau ENGLEZĂ. Pentru articolele în limba română este însă necesar ca abstractul să fie și în limba engleză. În acest moment, în pagina web menționată mai sus, există disponibile două variante de șablon (RO și EN).

Este recomandabil ca autorii să aibă în vedere dimensiuni ale lucrărilor cuprinse între 5 și 10 pagini. Dezvoltarea lucrărilor se va realiza sub stricta îndrumare a unui cadru didactic titular la disciplina pentru care se va realiza lucrarea.

Participarea la Sesiunea de comunicări științifice studențești rămane unul dintre criteriile de acordare a bursei de studii pentru anul universitar 2020-2021.

Studenții din cadrul programelor de masterat, care doresc să trimită articole științifice în vederea evaluării pentru publicare în reviste cu profil științific aflate sub egida URA trebuie să încarce aceste materiale tot prin intermediul paginii web de mai sus (indiferent dacă optează să și participe sau nu la sesiunile de comunicări științifice).

Mult succes tuturor participanților! :)

— [ EN ] —

The Scientific Communications Session for Students (SCSS) – May 2020 edition, will take place on May 13 of 2020, through the Teams@RAUonline platform.

Complete brochure and schedule will be available online hereno later than 1 day before the SCSS proceedings.

All participants to the sessions must upload their papers, in electronic form, no later than May 6 of 2020, through the above-mentioned webpage.

The articles can be written in ROMANIAN or ENGLISH (for Romanian language articles it is still mandatory to have the abstract in both languages). There are now two templates available in the above-mentioned webpage (RO and EN).

It is advisable for all authors to keep in mind that the papers should be between 5 and 10 pages. The development of the paper will be carried out under strict guidance of a faculty member, teaching the discipline for which the work will be carried out.

Students from the master programs, which wish to submit scientific articles for evaluation and publications in an RAU supervised scientific journal must also upload these materials through the same webpage mentioned above (regardless of the participation or not at student scientific communications sessions).

Good luck to all participants! :)

email

Previous post: