Sesiunea de Comunic?ri ?tiin?ifice a Studen?ilor – edi?ia Mai 2020 / Scientific Communications Session for Students – May 2020 edition

by Alexandra Enache on 02/05/2020

Sesiunea de Comunic?ri ?tiin?ifice a Studen?ilor (SCSS) – edi?ia Mai 2020, va avea loc în data de 13 mai 2020, prin intermediul platformei online Teams@URA.

Programul complet ?i orarul sesiunilor va fi disponibil online în pagina dedicat?cu cel pu?in 1 zi înainte de desf??urarea SCSS.

To?i participan?ii la sesiune trebuie s? încarce lucrarea ce urmeaz? a fi prezentat?, în format electronic, pân? cel târziu în data de 6 mai 2020, prin intermediul paginii web men?ionate anterior.

Articolele pot fi în limba ROMÂN? sau ENGLEZ?. Pentru articolele în limba român? este îns? necesar ca abstractul s? fie ?i în limba englez?. În acest moment, în pagina web men?ionat? mai sus, exist? disponibile dou? variante de ?ablon (RO ?i EN).

Este recomandabil ca autorii s? aib? în vedere dimensiuni ale lucr?rilor cuprinse între 5 ?i 10 pagini. Dezvoltarea lucr?rilor se va realiza sub stricta îndrumare a unui cadru didactic titular la disciplina pentru care se va realiza lucrarea.

Participarea la Sesiunea de comunic?ri ?tiin?ifice studen?e?ti r?mane unul dintre criteriile de acordare a bursei de studii pentru anul universitar 2020-2021.

Studen?ii din cadrul programelor de masterat, care doresc s? trimit? articole ?tiin?ifice în vederea evalu?rii pentru publicare în reviste cu profil ?tiin?ific aflate sub egida URA trebuie s? încarce aceste materiale tot prin intermediul paginii web de mai sus (indiferent dac? opteaz? s? ?i participe sau nu la sesiunile de comunic?ri ?tiin?ifice).

Mult succes tuturor participan?ilor! :)

— [ EN ] —

The Scientific Communications Session for Students (SCSS) – May 2020 edition, will take place on May 13 of 2020, through the Teams@RAUonline platform.

Complete brochure and schedule will be available online hereno later than 1 day before the SCSS proceedings.

All participants to the sessions must upload their papers, in electronic form, no later than May 6 of 2020, through the above-mentioned webpage.

The articles can be written in ROMANIAN or ENGLISH (for Romanian language articles it is still mandatory to have the abstract in both languages). There are now two templates available in the above-mentioned webpage (RO and EN).

It is advisable for all authors to keep in mind that the papers should be between 5 and 10 pages. The development of the paper will be carried out under strict guidance of a faculty member, teaching the discipline for which the work will be carried out.

Students from the master programs, which wish to submit scientific articles for evaluation and publications in an RAU supervised scientific journal must also upload these materials through the same webpage mentioned above (regardless of the participation or not at student scientific communications sessions).

Good luck to all participants! :)

email

Previous post: