ONLINE COURSES | On-line, On-site, no difference!

by Alexandra Enache on 30/03/2020

Activitatea didactică online în cadrul Universității Româno-Americane s-a desfășurat prin utilizarea de către cadrele didactice, studenții și masteranzii URA a platformei proprii https://paginamea.rau.ro/. Activitatea didactică a putut fi completată, în funcție de specificul disciplinei, prin teme de casă, lucrări de laborator și proiecte.

Microsoft Teams pentru susținerea activității didactice online

URA continuă procesul de #OnlineLearning pe Microsoft Teams, cu extinderea următoarelor facilități:

 • realizarea de video-conferințe, prin aplicația Microsoft Teams, la care cadrele didactice, studenții și masteranzii au acces gratuit prin adresele de email instituționale (@profesor.rau.ro și @student.rau.ro);
 • alocarea de sarcini didactice personalizate către studenți și masteranzi, cu termen prestabilit de predare, prin opțiunea Assignments a aplicației Microsoft Teams;
 • discuții interactive de grup și individuale, în timp real, prin opțiunea Chat, disponibile în aplicația Microsoft Teams;
 • realizarea testării individuale / evaluării individuale, cu termen limitat de răspuns, prin funcționalitatea Quiz și Microsoft Forms, care să permită evaluarea cunoștințelor studenților și masteranzilor;
 • planificarea activității didactice online, conform orarului deja stabilit pentru activitatea didactică, disponibil la www.rau.ro;
 • definirea și exercitarea unui mecanism de control privind desfășurarea activității didactice în regim online.

MATERIALE UTILE:

Microsoft Teams for Education s-a dovedit a fi un produs viabil pentru susținerea activității didactice online, fiind implementat cu succes de numeroase universități prestigioase la nivel internațional. Mai multe detalii aici.

The online teaching activity within the Romanian-American University was carried out using the RAU platform https://paginamea.rau.ro/ by teachers, students and master students. The teaching activity was supplemented, according to the specificity of the discipline, with homework, lab work and projects.

Microsoft Teams to support the online teaching activity

RAU continues the #OnlineLearning using Microsoft Teams, with the extension of the following facilities:

 • conducting video conferences, through the Microsoft Teams application, to which teachers, students and masters have free access through their institutional email addresses (@profesor.rau.ro and @student.rau.ro);
 • assigning personalized teaching tasks to students and master students, in accordance with a preset teaching slot, through the option Assignments of the Microsoft Teams application;
 • organizing and enhancing group interactions and individual discussions, in real time, through the Chat option, available in the Teams application;
 • conducting individual tests / individual assessments, with limited response time, through the Quiz and Microsoft Forms functionality, which allows the evaluation of both undergraduate and master students;
 • planning the online teaching activity, according to the schedule already established for the face-to-face teaching activity, available at www.rau.ro;
 • defining and exercising a control mechanism for the online teaching activity.

USEFUL MATERIALS:

Microsoft Teams for Education has proven to be a viable product for supporting online teaching activity, being successfully implemented by many prestigious international universities. More details here.

S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Previous post:

Next post: