NOU! Alegeri Reprezentan?i Studen?i

05.02.2020
Thumbnail image for NOU! Alegeri Reprezentan?i Studen?i

Dragi studen?i, în vederea alegerilor reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale URA, v? rug?m s? ave?i în vedere urm?toarele: Verifica?i-v? în Lista de electori de la facultatea dvs. Verifica?i-v? contul de po?t? electronic? institu?ional? ([email protected]). Pentru detalii sau suport click aici. Verifica?i, pe adresa de po?t? electronic? institu?ional?, începând cu data de 7 februarie 2020, primirea instruc?iunilor [...]

Citeşte tot articolul… →

Bursele unSettled

05.02.2020
Thumbnail image for Bursele unSettled

Fii bursier unSettled ?i particip? la festivalul ideilor de la Sighet în iulie 2020. Înscrie-te pân? pe data de 15 martie 2020 ?i fii unul dintre cei 150 de bursieri care vor petrece 7 zile (6-12 iulie 2020 / 13-19 iulie 2020) la Memorialul Victimelor Comunismului ?i al Rezisten?ei din Sighetul Marma?iei, într-un program extrem [...]

Citeşte tot articolul… →

Alegeri studen?i pentru structurile de conducere ale URA (2020)

14.01.2020
Thumbnail image for Alegeri studen?i pentru structurile de conducere ale URA (2020)

Studen?ii ?i masteranzii URA sunt invita?i s?-?i depun? candidaturile pentru a-?i reprezenta colegii în structurile de conducere ale Universit??ii, respectiv Senatul Universitar ?i Consiliile Facult??ilor. Toate informa?iile necesare pentru depunerea candidaturilor sunt precizate în  ”METODOLOGIA privind alegerea reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii Româno-Americane din Bucure?ti”, aprobat? în ?edin?a Senatului din 18.12.2019. LOCURI VACANTE 2020 [...]

Citeşte tot articolul… →

Alegeri studen?i – TUR 2 (31 Oct. 2019)

30.10.2019
Thumbnail image for Alegeri studen?i – TUR 2 (31 Oct. 2019)

Dragi studen?i, Conform art.84 din Regulamentul privind activitatea profesional? a studen?ilor, studen?ii URA au dreptul s? aleag? ?i s? fie ale?i ca reprezentan?i ai studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii Româno-Americane. Structurile de conducere URA sunt Senatul Universitar ?i Consiliul de Administra?ie (la nivelul Universit??ii), Consiliul Facult??ii (la nivelul facult??ii) ?i Consiliul Departamentului (la nivelul departamentului), [...]

Citeşte tot articolul… →

Emia Open Talks

28.10.2019
Thumbnail image for Emia Open Talks

?tim ce înseamn? s? fii tân?r student în fa?a unei viitoare cariere pline de întreb?ri. Venim, astfel, în sprijinul vostru cu r?spunsuri despre ce înseamn? lucrul în domeniul IT din Bucure?ti, aplicat într-o industrie care nu este numai despre software development. Când? Miercuri, 6 noiembrie 2019, de la ora 12:00, în Aula Magna URA Înscriere: http://bit.ly/2PofwqQ  |  #ActivitateExtracurriculara [...]

Citeşte tot articolul… →

Extracurricular courses with international professors (1st sem. / 2019-2020)

24.10.2019
Thumbnail image for Extracurricular courses with international professors (1st sem. / 2019-2020)

The Romanian-American University offers its students a new series of extracurricular classes, taught by prestigious professors from US and Europe partner universities. Check the details and enroll online (click here!) to one or more of the following courses:

Citeşte tot articolul… →

FUTURE BUSINESS HUMAN BUSINESS

15.10.2019
Thumbnail image for FUTURE BUSINESS HUMAN BUSINESS

Modelul inovativ de afaceri ”Business Soul2$oul” a fost construit pentru a provoca liderii de business deschi?i s? ias? din vechile pattern-uri de func?ionare ?i s? creeze un nou cadru de business unde Omul este nucleul oric?rei afaceri de succes. Atunci când alegem s? punem Omul în fruntea listei de indici de m?surare a performan?ei afacerii [...]

Citeşte tot articolul… →

Structura anului universitar 2019-2020 @ RAU

11.10.2019
Thumbnail image for Structura anului universitar 2019-2020 @ RAU

Dragi studen?i ?i masteranzi, Pentru structura complet? a anului universitar 2019-2020, verifica?i documentele de mai jos. Studii de Licen??: Facultate – DR (IF ?i IFR // anii I, II, III ?i IV) Facultate – EFSK (IF // anii I, II ?i III) Facult??i – ETII, IM, MM, RCFBII, SEE (IF ?i/sau IFR // anii I, II ?i III) Studii [...]

Citeşte tot articolul… →

Burse 2019-2020 (anul I)

10.10.2019
Thumbnail image for Burse 2019-2020 (anul I)

Universitatea Româno-American? public? listele cu bursele de studiu aprobate în anul universitar 2019-2020 pentru anul I de studiu (licen?? ?i masterat, predare în limba român?) ?i îi felicit? pe studen?ii ?i masteranzii s?i care au devenit Bursieri!   FACULTATEA DE DREPT: Licen??: Drept (IF ?i IFR) Masterat: ?tiin?e Penale FACULTATEA DE EDUCA?IE FIZIC?, SPORT ?I KINETOTERAPIE: Licen??: Educa?ie Fizic? ?i Sportiv? Licen??: Kinetoterapie [...]

Citeşte tot articolul… →

E?ti interesat de marketing online? Câ?tig? o burs? în valoare de 500€ !

10.10.2019
Thumbnail image for E?ti interesat de marketing online? Câ?tig? o burs? în valoare de 500€ !

Interesat de marketing online? Vrei s? faci o carier? în acest domeniu? Universitatea Româno-American? în parteneriat cu SMARTERS, prima agen?ie de growth hacking marketing din România, î?i ofer? ?ansa de a câ?tiga una dintre cele 3 burse în valoare de 500€ fiecare, care î?i ofer? acces la cursuri premium de marketing. Acestea sunt cursuri practice, intr? [...]

Citeşte tot articolul… →