Alegeri studen?i – TUR 2 (31 Oct. 2019)

by Alexandra Enache on 30/10/2019

Dragi studen?i,

Conform art.84 din Regulamentul privind activitatea profesional? a studen?ilor, studen?ii URA au dreptul s? aleag? ?i s? fie ale?i ca reprezentan?i ai studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii Româno-Americane.

Structurile de conducere URA sunt Senatul Universitar ?i Consiliul de Administra?ie (la nivelul Universit??ii), Consiliul Facult??ii (la nivelul facult??ii) ?i Consiliul Departamentului (la nivelul departamentului), a?a cum se precizeaz? în Carta Universitar? – art.20. La nivelul Senatului Universitar ?i la nivelul Consiliului Facult??ii, studen?ii URA pot fi reprezenta?i în propor?ie de 25%.

Conform comunicatului BECS, alegerile pentru reprezentan?ii studen?ilor în structurile de conducere URA se va relua joi, 31 Oct. 2019, între orele 08:00 – 16:00, din cauza lipsei de cvorum din primul tur.

Votul se va face electronic, utilizandu-se adresele de email institutionale de tip …@student.rau.ro.

Studen?ii URA g?sesc informa?ii privind adresele lor de po?t? electronic? institu?ional?, accesand link-ul: http://online.student.rau.ro .

Pentru detalii privind desf??urarea alegerilor ?i candida?ii înscri?i, apas? aici.

email

Previous post:

Next post: