Alegeri studenți pentru structurile de conducere ale URA (2020)

by Alexandra Enache on 14/01/2020

Studenții și masteranzii URA sunt invitați să-și depună candidaturile pentru a-și reprezenta colegii în structurile de conducere ale Universității, respectiv Senatul Universitar și Consiliile Facultăților.

Toate informațiile necesare pentru depunerea candidaturilor sunt precizate în  METODOLOGIA privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității Româno-Americane din București”, aprobată în ședința Senatului din 18.12.2019.

LOCURI VACANTE 2020

Candidaturile pentru alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere din Universitatea Româno-Americană sunt individuale

Candidaturile se anunță prin întocmirea unui DOSAR DE CANDIDATURĂ, transmis electronic la adresa becs@rau.ro, alcătuit din:

  1. Declaraţia de Intenţie (Anexa 2 din METODOLOGIE), semnată olograf, înregistrată în prealabil la Registratura Universității și scanată;
  2. Curriculum Vitae (format european – Anexa 3 din METODOLOGIE) - semnat olograf pe fiecare pagină și scanat;
  3. O fotografie color (dimensiune 3/4), în format electronic;
  4. Copia (scanată a) cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate sau paşaportului. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada legală a schimbării numelui.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 23.01.2020.

 

Responsabilitatea organizării și bunei desfășurări a alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității revine Biroului Electoral Central al Studenților, care poate fi contactat la adresa becs@rau.ro. Componența acestuia este disponibilă în Anexa 4 din Metodologieatribuțiile Biroului Electoral Central al Studenților, precum și cele ale Președintelui, sunt menționate în Metodologie la art.21, respectiv art.22.

CALENDAR ALEGERI 2020

S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Previous post:

Next post: