Emia Open Talks

by Alexandra Enache on 28/10/2019

?tim ce înseamn? s? fii tân?r student în fa?a unei viitoare cariere pline de întreb?ri. Venim, astfel, în sprijinul vostru cu r?spunsuri despre ce înseamn? lucrul în domeniul IT din Bucure?ti, aplicat într-o industrie care nu este numai despre software development. Când?

Miercuri, 6 noiembrie 2019, de la ora 12:00, în Aula Magna URA

Înscriere: http://bit.ly/2PofwqQ  |  #ActivitateExtracurriculara

Speakerii Emia vor povesti despre experien?a lor în diverse medii de lucru, parcursul lor profesional tehnic ?i non-tehnic, astfel încât s? v? face?i o idee despre cum trebuie s? v? preg?ti?i pentru provoc?rile ce urmeaz?.

SPEAKERI: 

  • Roxana Hau – QUALITY SUPERVISOR
  • Alexandru Dr?ghici – R&D SPECIALIST
  • ?tefan Ion – MANAGING PARTNER
  • Vlad H?rm?nescu – TECHNOLOGY SALES MANAGER

Vom discuta despre cum po?i s? aplici ?i s? dezvol?i cuno?tin?ele teoretice pe care le acumulezi pe parcursul anilor universitari ?i cum se ramific? ele în skilluri profesionale în cadrul companiilor IT. Pentru cei cu pasiune, creativi ?i motiva?i, avem un set-up perfect pentru ini?ierea în dezvoltarea profesional?.

Pe lâng? întreb?rile ?i curiozit??ile voastre, vor fi abordate ?i subiecte de discu?ie cu privire la noile tendin?e în digital, domeniile în care se aplic? tehnologiile nou ap?rute, cât ?i aplica?iile lor specifice.

Emia.com, un hub IT multidisciplinar, dezvolt? solu?ii integrate de ultim? or? pentru advertisingul digital, îmbinând tehnologii avansate cu resurse ?i infrastructura global?. Punând accent pe un mix de inova?ie ?i originalitate, compania combin? solu?ii progresive ?i know-how pentru a r?spunde ?i a se adapta la ultimele tendin?e în industrie. Echipa încearc? s? fie mereu cu un pas înainte, dezvoltând aplica?ii software proprii prin modelarea ideilor noi în aplica?ii mai eficiente opera?ional, atât pentru set-up tehnic, cât ?i pentru exploatarea infrastructurii digitale interne.

email

Leave a Comment


9 − 5 =

Previous post:

Next post: