Burse 2019-2020 (anul I)

by Alexandra Enache on 10/10/2019

Universitatea Româno-American? public? listele cu bursele de studiu aprobate în anul universitar 2019-2020 pentru anul I de studiu (licen?? ?i masterat, predare în limba român?) ?i îi felicit? pe studen?ii ?i masteranzii s?i care au devenit Bursieri! :-D  

FACULTATEA DE DREPT:

FACULTATEA DE EDUCA?IE FIZIC?, SPORT ?I KINETOTERAPIE:

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ?I INTERNA?IONAL:

FACULTATEA DE INFORMATIC? MANAGERIAL?:

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING:

FACULTATEA DE RELA?II COMERCIALE ?I FINANCIAR-BANCARE INTERNE ?I INTERNA?IONALE:

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE:

——————————————————————————-

Contractul de Burs? de Studiu (3 pag.) ?i Cererea de Restituire a Taxei de Studii achitate (1 pag.) se completeaz? în perioada 15 – 19.10.2019. Formularele sunt disponibile la Casieria URA.

Formularele, al?turi de un extras de cont bancar deschis la BRD (pentru identificarea contului bancar în care va fi restituit? suma achitat?), se predau tot la casieria URA.

Program de lucru casierie: mar?i, miercuri ?i vineri: 8:00 – 16:00 / luni ?i joi: 10:00 – 18:00.

——————————————————————————-

Eventualele contesta?ii se depun în conformitate cu Regulamentul de Burse (vezi calendar activit??i burse), respectiv în perioada 11-12.10.2019, se solu?ioneaz? în perioada 13-14.10.2019, rezultatele finale fiind publicate pe 14.10.2019 ?i suma va fi restituit? în perioada 15-24.10.2019

V? reamintim c? bursele de studiu se acord? anual în condi?iile prev?zute în Regulamentul de Burse.

 

email

Previous post:

Next post: