E?ti interesat de marketing online? Câ?tig? o burs? în valoare de 500€ !

by Alexandra Enache on 10/10/2019

Interesat de marketing online? Vrei s? faci o carier? în acest domeniu? Universitatea Româno-American? în parteneriat cu SMARTERS, prima agen?ie de growth hacking marketing din România, î?i ofer? ?ansa de a câ?tiga una dintre cele 3 burse în valoare de 500€ fiecare, care î?i ofer? acces la cursuri premium de marketing.

Acestea sunt cursuri practice, intr? aprofundat în aspecte avansate legate de promovarea online ?i se îmbin? perfect cu cuno?tin?ele pe care le-ai adunat în timpul studiilor.

Cele 3 burse disponibile pentru URA pot fi folosite pe site-ul smarters.ro unde po?i achizi?iona cursuri premium de marketing f?r? niciun cost extra.

Cursurile disponibile pot fi vizualizate urmând link-ul de mai sus.

Uite ce trebuie s? faci mai exact pentru a intra în competi?ie:

Aceasta se desf??oar? în perioada 23 septembrie – 18 octombrie, ora 22:00. A?a c?, nu l?sa pe mâine ce po?i face ast?zi (sau ce po?i câ?tiga, în acest caz)!

Vei afla dac? e?ti unul dintre beneficiari în termen de dou? s?pt?mâni de la încheierea campaniei ?i vei fi ales în func?ie de r?spunsul dat la provoc?ri.

Cele 2 provoc?ri ne vor ajuta s? ne d?m seama cât de mult î?i dore?ti aceast? burs? ?i ne vor ar?ta cum gânde?ti deja promovarea. Vei vedea c? procesul de înv??are a ?i început.

Criteriile pentru alegerea câ?tig?torilor sunt:

  • Creativitate – te-ai oprit la prima idee sau ai continuat s? gânde?ti r?spunsurile?
  • Realism – pot fi implementate ideile ?i propunerile?
  • Implicare – cât efort ai depus pentru a rezolva provoc?rile.

Cum participi la competi?ie:

Pentru mai multe detalii ?i pentru a completa provoc?rile te rug?m s? descarci acest document. Dup? completarea lui, po?i finaliza aplica?ia completând acest formular.

Î?i dorim mult spor ?i inspira?ie! Nu uita s? te încadrezi în deadline: 18.10.2019 !

email

Previous post:

Next post: