Modificare tarife cămin URA

by Alexandra Enache on 25/03/2020

În atenția locatarilor Căminului Universității Româno-Americane,

Pentru a veni în sprijinul studenților cazați în Căminul propriu, Consiliul de Administrație al Universității Româno-Americane, în ședința din data de 24.03.2020, a hotărât, începând cu luna aprilie, pentru locatarii care au părăsit Căminul în cursul lunii martie și care doresc să își păstreze locurile de cazare, scăderea tarifelor.

Astfel, noile tarife de cazare, valabile de la 1 aprilie a.c., sunt: 50 €/loc/lună pentru camerele de 3 locuri și 45€/loc/lună pentru camerele de 4 locuri. Noile tarife pot fi achitate în intervalul 25 martie – 5 aprilie 2020.

Pentru studenții care au ales să locuiască în continuare în Cămin, tarifele rămân neschimbate.

Plata se va face în contul bancar generic URA (RON):

  • Cont IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100
  • Banca: BRD-GSG
  • Deschis la: Sucursala Academiei – București

Pe ordinul de plată TREBUIE OBLIGATORIU MENȚIONATE următoarele informații:
- Beneficiar: Universitatea Româno-Americană
- CUI beneficiar: 9081408
- Adresă beneficiar: Bd.Expoziției Nr.1B, cod postal 012101, București, România
- Numele, inițiala, prenumele, CNP-ul, facultatea, programul de studii de licența/masterat, anul de studii, forma de învățământ – pentru plătitor
- Tipul plății efectuate prin OP: Taxă cazare luna … , anul …

Toate sumele se vor achita în LEI, la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plății.


 

To the attention of the lessees of the RAU Hostel,

In order to support the students accommodated in RAU Hostel, the Board of Directors of the Romanian-American University, in the meeting of 24.03.2020, decided, starting with April, for the lessees who left the Hostel during March and who want to keep their places of accommodation, to lower the accommodation rates.

Thus, the new rates valid from April 1, are: 50 €/bed/month for rooms with 3 beds and 45 €/bed/month for rooms with 4 beds. The new rates can be paid between March 25 and April 5, 2020.

For students who have chosen to continue to live in RAU Hostel, the rates remain unchanged.

The amount will be paid in the generic RAU account (RON / EUR):

  • IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100 (RON) / RO33 BRDE 410S V777 9606 4100 (EUR)
  • Bank: BRD-GSG
  • Open at: Sucursala Academiei – București

On the payment order there MUST BE MENTIONED the following set of information:

Beneficiary: Romanian-American University
Beneficiary Fiscal Code: 9081408
Address: 1B Bd.Expoziției, postal code 012101, Bucharest, Romania
Student ID data: Family name, initials, first name, PIN (CNP for Romanian students or passport number for foreign students) - of the payer
Type of the payment made: Hostel fee month … , year …

All amounts are to be paid in RON (at the NBR exchange rate) or in EUR.

S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Previous post:

Next post: