Recomand?ri oficiale de s?n?tate ?i conduit? social? | COVID-19

by Alexandra Enache on 19/03/2020

 • Evita?i zonele aglomerate unde sunte?i expu?i la contact direct ?i interac?iune cu un num?r mare de persoane, de exemplu: adun?rilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere, etc.
 • Limita?i la maximum orice contact direct cu alte persoane, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbr??i??rile, s?rutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fe?elor cu mâinile. Se recomand?, inclusiv în privin?a persoanelor împreun? cu care locui?i, s? NU intra?i în contact direct decât dup? igienizarea mâinilor atunci când reveni?i la domiciliu.
 • Evita?i atingerea suprafe?elor atinse în mod frecvent ?i de alte persoane, precum: balustrade, clan?e, mânere, butoane de lift sau de acces. Dac? sunte?i nevoi?i s? atinge?i aceste suprafe?e, proteja?i-v? folosind ?erve?ele de unic? folosin?? ?i, ulterior, dezinfecta?i-v? / sp?la?i-v? bine mâinile.
 • P?stra?i o distan?? de 1,5 metri, minim 1 metru, fa?? de celelalte persoane pe care le întâlni?i, oriunde v-a?i afla. 
 • Limita?i folosirea bancnotelor ?i a monedelor, optând pe cât posibil, pentru pl??i cu cardul / telefonul sau pl??i online.
 • Pe cât posibil, folosi?i rute sau modalit??i alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. Dac? programul v? permite, folosi?i intervalele orare cu nivel sc?zut de trafic de persoane.
 • În zonele urbane, pentru distan?e mici, se recomand? folosirea modalit??ilor alternative de deplasare, fie mersul pe jos, fie cu bicicleta / trotineta electric?.
 • Dac? v? afla?i în transportul în comun, încerca?i s? NU sta?i fa?? în fa?? cu alte persoane. Dup? folosirea transportului în comun, asigura?i-v? c? v-a?i igienizat mâinile înainte de a v? atinge fa?a, nasul sau gura.
 • NU be?i lichide din aceea?i sticl? / pahar cu alte persoane ?i NU folosi?i acelea?i tacâmuri / vase.
 • Sp?la?i-v? pe mâini cu ap? ?i s?pun, minimum 20 de secunde, sau pute?i folosi un dezinfectant pentru mâini pe baz? de alcool de 60%, dup? orice contact cu o suprafa?? poten?ial contaminat?. Folosi?i prosoape de hârtie, de preferat, pentru a v? ?terge mâinile.
 • Dezinfecta?i frecvent, cu solu?ie pe baz? de alcool sau clor, suprafe?ele cu care intra?i în contact, atât acas?, cât ?i la locul de munc?. Aerisi?i de mai multe ori pe zi înc?perile în care desf??ura?i activit??i.
 • Informa?i-v? despre noul Coronavirus numai din surse oficiale (!)Pute?i ob?ine detalii despre Coronavirus dac? suna?i la 0800.800.358, care este un num?r de informare, nu este un num?r de urgen??. DOAR în cazul urgen?elor suna?i la 112 !
 • Evita?i, cu prioritate, expunerea persoanelor în vârst? (peste 65 de ani) ?i a celor cu imunitate sc?zut? / boli asociate c?tre alte persoane cu simptome de grip? sau r?ceal?, în zone aglomerate sau cu trafic intens de persoane. Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infect?rii cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afec?iuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer).
 • NU intra?i în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dac? prezint? sau nu simptome specifice coronavirus.
 • Semnala?i autorit??ilor orice caz despre care ave?i cuno?tin?? c? ar fi putut intra în contact cu o persoan? confirmat? cu noul coronavirus sau ar fi venit dintr-o ?ar? afectat? (zona ro?ie sau galben?) ?i care nu se afl? în izolare.
 • Semnala?i imediat medicului de familie dac? a?i c?l?torit în zonele afectate de Coronavirus, chiar dac? la momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub alert?. În cazul în care nu pute?i contacta medicul de familie, apela?i la Direc?ia de S?n?tate Public? din Bucure?ti ?i, în ultim? instan??, la 112.
 • R?mâne?i acas? dac? ave?i simptome de grip? sau r?ceal? (tuse, febr?, dificult??i în respira?ie) ?i suna?i medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU merge?i din primul moment la unit??ile de urgen??. Exist? riscul, în cazul în care sunte?i purt?tor al virusului, s? transmite?i ?i altor persoane noul Coronavirus. Este de preferat s? r?mâne?i la domiciliu, iar transferul c?tre spital s? se realizeze în mod organizat, respectând toate m?surile de izolare.
Informa?iile sunt preluate din SURSE OFICIALE:
 • Ministerul S?n?t??ii
 • Ministerul Afacerilor Interne

email

Previous post:

Next post: