Alegeri Studen?i Reprezentan?i (ACTUALIZARE!)

by Alexandra Enache on 11/02/2020

Dragi studen?i, în vederea alegerilor reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale URA, v? rug?m s? ave?i în vedere urm?toarele:

    • Verifica?i-v? contul de po?t? electronic? institu?ional?
      (nume.initiale.prenumeXX@student.rau.ro). Pentru detalii sau suport click aici.

Semnala?i Biroului Electoral Central al Studen?ilor (becs@rau.ro) orice problem?.

EXERCITA?I-V? DREPTUL LA VOT (ELECTRONIC)
în data de 12 februarie 2020, între orele 9:00 – 18:00

email

Previous post:

Next post: