Informa?ii utile COVID-19

by Alexandra Enache on 03/03/2020

Stima?i studen?i ?i profesori,

Igiena personal? este responsabilitatea fiec?ruia dintre noi, iar în contextul actual (COVID 19 – coronavirus), sunt necesare ac?iuni suplimentare de precau?ie. Printre m?surile de auto-protec?ie, se num?r?:

? Sp?la?i-v? mâinile de multe ori;
? Nu v? atinge?i ochii, nasul ?i gura, dac? NU ave?i mâinile igienizate;
? Evita?i contactul cu persoane care sunt suspecte de infec?ii respiratorii acute;
? Acoperi?i-v? gura ?i nasul dac? tu?i?i sau str?nuta?i;
? Nu lua?i medicamente antivirale ?i nici antibiotice, dac? NU v? sunt prescrise de c?tre un medic;
? Cur??a?i toate suprafe?ele cu dezinfectan?i pe baz? de clor sau alcool.

În acest sens, în cadrul Universit??ii, pute?i folosi Gelul Dezinfectant, amplasat pe fiecare etaj.

Mul?umim!

email

Previous post:

Next post: