Cantina URA în regim Catering

by Alexandra Enache on 16/03/2020

Dat? fiind instalarea st?rii de urgent? la nivel na?ional ?i evolu?ia situa?iei în cazul COVID-19 (Coronavirus), începând de ast?zi, 16.03.2020, Cantina Universit??ii va func?iona în regim de Catering.

În acest scop, pentru a comanda meniul dorit, sunt disponibile urm?toarele mijloace:

Comenzile vor fi preluate, pentru ziua respectiv?, pân? la orele 10 – 11:00, cu livrare dup? ora 12:00.

Mul?umim pentru în?elegere!

RECTOR,
Prof.univ.dr. Costel Negricea

email

Previous post:

Next post: