Anunturi

NOU! Alegeri Reprezentan?i Studen?i

by Alexandra Enache on 05/02/2020

Dragi studen?i, în vederea alegerilor reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale URA, v? rug?m s? ave?i în vedere urm?toarele: Verifica?i-v? în Lista de electori de la facultatea dvs. Verifica?i-v? contul de po?t? electronic? institu?ional? ([email protected]). Pentru detalii sau suport click aici. Verifica?i, pe adresa de po?t? electronic? institu?ional?, începând cu data de 7 februarie 2020, primirea instruc?iunilor [...]

Bursele unSettled

by Alexandra Enache on 05/02/2020

Fii bursier unSettled ?i particip? la festivalul ideilor de la Sighet în iulie 2020. Înscrie-te pân? pe data de 15 martie 2020 ?i fii unul dintre cei 150 de bursieri care vor petrece 7 zile (6-12 iulie 2020 / 13-19 iulie 2020) la Memorialul Victimelor Comunismului ?i al Rezisten?ei din Sighetul Marma?iei, într-un program extrem [...]

Studen?ii ?i masteranzii URA sunt invita?i s?-?i depun? candidaturile pentru a-?i reprezenta colegii în structurile de conducere ale Universit??ii, respectiv Senatul Universitar ?i Consiliile Facult??ilor. Toate informa?iile necesare pentru depunerea candidaturilor sunt precizate în  ”METODOLOGIA privind alegerea reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii Româno-Americane din Bucure?ti”, aprobat? în ?edin?a Senatului din 18.12.2019. LOCURI VACANTE 2020 [...]

Alegeri studen?i – TUR 2 (31 Oct. 2019)

by Alexandra Enache on 30/10/2019

Dragi studen?i, Conform art.84 din Regulamentul privind activitatea profesional? a studen?ilor, studen?ii URA au dreptul s? aleag? ?i s? fie ale?i ca reprezentan?i ai studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii Româno-Americane. Structurile de conducere URA sunt Senatul Universitar ?i Consiliul de Administra?ie (la nivelul Universit??ii), Consiliul Facult??ii (la nivelul facult??ii) ?i Consiliul Departamentului (la nivelul departamentului), [...]

Emia Open Talks

by Alexandra Enache on 28/10/2019

?tim ce înseamn? s? fii tân?r student în fa?a unei viitoare cariere pline de întreb?ri. Venim, astfel, în sprijinul vostru cu r?spunsuri despre ce înseamn? lucrul în domeniul IT din Bucure?ti, aplicat într-o industrie care nu este numai despre software development. Când? Miercuri, 6 noiembrie 2019, de la ora 12:00, în Aula Magna URA Înscriere: http://bit.ly/2PofwqQ  |  #ActivitateExtracurriculara [...]

{ 0 comments }

The Romanian-American University offers its students a new series of extracurricular classes, taught by prestigious professors from US and Europe partner universities. Check the details and enroll online (click here!) to one or more of the following courses:

Structura anului universitar 2019-2020 @ RAU

by Alexandra Enache on 11/10/2019

Dragi studen?i ?i masteranzi, Pentru structura complet? a anului universitar 2019-2020, verifica?i documentele de mai jos. Studii de Licen??: Facultate – DR (IF ?i IFR // anii I, II, III ?i IV) Facultate – EFSK (IF // anii I, II ?i III) Facult??i – ETII, IM, MM, RCFBII, SEE (IF ?i/sau IFR // anii I, II ?i III) Studii [...]

Burse 2019-2020 (anul I)

by Alexandra Enache on 10/10/2019

Universitatea Româno-American? public? listele cu bursele de studiu aprobate în anul universitar 2019-2020 pentru anul I de studiu (licen?? ?i masterat, predare în limba român?) ?i îi felicit? pe studen?ii ?i masteranzii s?i care au devenit Bursieri!   FACULTATEA DE DREPT: Licen??: Drept (IF ?i IFR) Masterat: ?tiin?e Penale FACULTATEA DE EDUCA?IE FIZIC?, SPORT ?I KINETOTERAPIE: Licen??: Educa?ie Fizic? ?i Sportiv? Licen??: Kinetoterapie [...]

Interesat de marketing online? Vrei s? faci o carier? în acest domeniu? Universitatea Româno-American? în parteneriat cu SMARTERS, prima agen?ie de growth hacking marketing din România, î?i ofer? ?ansa de a câ?tiga una dintre cele 3 burse în valoare de 500€ fiecare, care î?i ofer? acces la cursuri premium de marketing. Acestea sunt cursuri practice, intr? [...]

Burse 2019-2020 (an de studiu: II, III ?i IV)

by Alexandra Enache on 01/10/2019

Universitatea Româno-American?, în conformitate cu Regulamentul de Burse, public? listele cu bursele de studiu aprobate pentru anul universitar 2019-2020, pentru anii de studiu II, III ?i IV (licen?? ?i masterat, predare în limba român?). Listele pe facult??i cuprind toate specializ?rile (licen?? ?i masterat) ?i formele de înv???mânt (IF ?i FR) la care se desf??oar? cursuri în cadrul respectivelor [...]