Burse 2019-2020 (an de studiu: II, III ?i IV)

by Alexandra Enache on 01/10/2019

Universitatea Româno-American?, în conformitate cu Regulamentul de Burse, public? listele cu bursele de studiu aprobate pentru anul universitar 2019-2020, pentru anii de studiu II, III ?i IV (licen?? ?i masterat, predare în limba român?).

Listele pe facult??i cuprind toate specializ?rile (licen?? ?i masterat) ?i formele de înv???mânt (IF ?i FR) la care se desf??oar? cursuri în cadrul respectivelor facult??i:

Facultatea de Drept (DR):

Facultatea de Educa?ie Fizic?, Sport ?i Kinetoterapie (EFSK):

Facultatea de Economia Turismului Intern ?i Interna?ional (ETII):

Facultatea de Informatic? Managerial? (IM):

Facultatea de Management-Marketing (MM):

Facultatea de Rela?ii Comerciale ?i Financiar-Bancare Interne ?i Interna?ionale (RCFBII):

Facultatea de Studii Economice Europene (SEE):

——————————————————————————-

* Eventualele contesta?ii se depun în conformitate cu prevederile din Regulamentul de Burse.

* Listele finale, dup? eventualele contesta?ii, se vor afi?a pe 7 Oct. 2019, iar Contractul de Burs? se va completa în perioada 7-11 Oct. 2019.

——————————————————————————-

* Pentru anul I, listele cu studen?ii bursieri se vor publica pân? pe 10 Oct. 2019. Listele finale, dup? eventualele eventualele contesta?ii, se vor afi?a pe 14 Oct. 2019, iar Contractul de Burs? se va completa în perioada 15-19 Oct. 2019.

——————————————————————————-

Felicit?ri tuturor studen?ilor ?i masteranzilor URA care au ob?inut burs? de studiu în noul an universitar 2019-2020! :)   

email

Previous post:

Next post: