Workshopuri

MLIBCW International Conference – 2017 edition

by Alexandra Enache on 30/10/2017

We have the pleasure to invite you on the 2nd and 3rd of November 2017 to the new edition of the annual International Conference “MANAGEMENT, LEADERSHIP AND INNOVATION TOWARDS A BETTER CHANGING WORLD”. The event is organized by the Romanian-American University – School of Domestic and International Economy of Tourism, in partnership with IATA Eastern [...]

{ 0 comments }

Atelierul Digital Google – Studiu de Caz

by Alexandra Enache on 02/05/2017

Google România ?i Funda?ia LEADERS revin cu ”Atelierul Digital” la Universitatea Româno-American?! Ini?iativa celor de la Google România î?i reia campania în 2017 cu dou? formate noi de curs la care pot participa atât tinerii care au trecut anul trecut prin experien?a Atelierului Digital, cât ?i cei neini?ia?i care î?i doresc s? afle mai multe [...]

{ 0 comments }

Japanese Culture Days

by Alexandra Enache on 25/04/2017

The 7th edition of the Japanese Culture Days will be held between May 17th and May 21st 2017 at the Romanian-American University. Its main objective is to offer the public the opportunity to get in touch with the contemporary and traditional Japanese culture. During this Japanese week we have the pleasure to invite you to [...]

{ 0 comments }

Workshop – IoT & Mobile Apps

by Alexandra Enache on 13/04/2017

Centrul de Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor din cadrul Universit??ii Româno-Americane în parteneriat cu Oracle România organizeaz? un atelier de lucru extensiv, pe durat? a 4 sesiuni diferite, axat pe tematic? „Internet of Things ?i Aplica?ii Mobile”.  Toate cele patru sesiuni vor fi conduse de câte 2 instructori din partea Oracle România, dezvoltatori cu experien?? în [...]

{ 0 comments }

În scopul corel?rii permanente a ofertei educa?ionale cu cerin?ele pie?ei muncii, precum ?i a cre?rii unui mediu de interac?iune concret, Universitatea Româno-American? din Bucure?ti organizeaz? târgul de joburi ?i internshipuri RAU JOB FAIR, edi?ia a IV-a. Târgul va avea loc pe data de 4 aprilie 2017, între orele 10:00 – 17:00, în incinta Universit??ii Româno-Americane (Bld. Expozi?iei, [...]

{ 0 comments }

EY Express | Accelerator de carier?

by Alexandra Enache on 03/03/2017

EY Express este un accelerator de carier? de cinci zile, cu un design inovator, în care cre?m contextul perfect pentru interac?iune ?i punem la dispozi?ie instrumentele necesare pentru un nou tip de experien?? de înv??are. Miza este ca tu s? începi s? î?i construie?ti o cariera activ?, în ritmul ?i spiritul schimb?rii. Pornind de la provoc?rile [...]

{ 0 comments }

Atelierul Digital

by Alexandra Enache on 04/11/2016

Speciali?tii Google vin la Universitatea Româno-American? pentru a discuta cu tine despre tehnicile ?i uneltele de promovare online ?i nu numai. Particip? gratuit la “Atelierul Digital” – joi, 24 noiembrie 2016, de la ora 15:00, în sala 017 (corp B, parter). Evenimentul presupune o serie de cursuri gratuite livrate de traineri certifica?i Google, care au ca [...]

{ 0 comments }

Ateliere de Dezvoltare Personal? prin Teatru

by Alexandra Enache on 02/11/2016

Din categoria activit??ilor extracurriculare, Studioul de Teatru al Universit??ii Româno-Americane organizeaz? Ateliere de Dezvoltare Personal? prin Teatru. Participan?ii vor avea acces la perspective inedite asupra procesului de comunicare, controlului emo?iilor, lucrului în echip?, sincroniz?rii abilit??ilor fizice cu cele intelectuale, precum ?i asupra exprim?rii dezinvolte ?i încrederii în sine. Înscrierile se fac pân? pe 20 noiembrie [...]

{ 0 comments }

Cea de-a VI-a Dezbatere Regional? din cadrul proiectului “România Educat?”, organizat? de c?tre Administra?ia Preziden?ial?, cu sprijinul Ministerului Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice a avut loc pe 25 octombrie 2016 la Universitatea Româno-American?.  Tema dezbaterii a fost „Interna?ionalizarea înv???mântului superior românesc: provoc?ri ?i perspective”. Evenimentul a presupus o Sesiune Plenar?, 5 Sesiuni Paralele (Paneluri) ?i [...]

{ 0 comments }

Înscrie-te în programul DofE Award România!

by Alexandra Enache on 30/09/2016

Ai între 18 ?i 24 de ani? Vrei s? încerci ceva nou ?i s? ob?ii certificate de prestigiu f?când ceea ce î?i place? Universitatea Româno-American? te încurajeaz? s? te împlici în programul DofE Award! DofE Award este liderul mondial în premierea reu?itelor tinerilor ?i este locul unde vei câ?tiga experien??, î?i vei face prieteni ?i [...]

{ 0 comments }