Atelierul Digital Google – Studiu de Caz

by Alexandra Enache on 02/05/2017

Google România ?i Funda?ia LEADERS revin cu ”Atelierul Digital” la Universitatea Româno-American?!

Ini?iativa celor de la Google România î?i reia campania în 2017 cu dou? formate noi de curs la care pot participa atât tinerii care au trecut anul trecut prin experien?a Atelierului Digital, cât ?i cei neini?ia?i care î?i doresc s? afle mai multe despre mediul online.

Speciali?tii Google vor sus?ine un curs bazat pe un studiu de caz real prin care participan?ii cu vârste cuprinse între 15 ?i 35 de ani pot afla mai multe despre oportunit??ile din mediul digital ?i strategiile de marketing digital aplicate de companii, dar ?i no?iuni aprofundate despre:

  • prezen?a online;
  • social media;
  • AdWords;
  • Web analytics.

Cursul va avea loc luni, 08.05.2017, la Universitatea Româno-American?, sala 017,  în intervalul orar 15:00 – 18:00.

O singur? participare la unul din cele trei tipuri de Atelier Digital – curs introductiv, studiu de caz ?i tehnic -  este suficient? pentru a v? începe drumul c?tre certificarea Google. Pentru o viziune unitar? ?i cuno?tin?e avansate despre mediul online, recomand?m participarea la toate cele trei tipuri de sesiuni offline ale Atelierului Digital, organizate pe parcursul întregului an.

La eveniment va fi prezent Cristian Ignat, Chief Canopyst @Canopy.

Programul este organizat de Funda?ia Leaders, cu sus?inerea Google Romania ?i în colaborare cu Universitatea Româno-American?.

Mai multe detalii ?i ÎNSCRIERI: www.atelieruldigital.com.

Informa?ii suplimentare se g?sesc ?i pe Facebook aici.

email

Leave a Comment


1 + 9 =

Previous post:

Next post: