Înscrie-te în programul DofE Award România!

by Alexandra Enache on 30/09/2016

Ai între 18 ?i 24 de ani? Vrei s? încerci ceva nou ?i s? ob?ii certificate de prestigiu f?când ceea ce î?i place? Universitatea Româno-American? te încurajeaz? s? te împlici în programul DofE Award!

DofE Award este liderul mondial în premierea reu?itelor tinerilor ?i este locul unde vei câ?tiga experien??, î?i vei face prieteni ?i vei dezvolta talentele ce vor r?mâne cu tine pe tot parcursul vie?ii.

Cum func?ioneaz??

În primul rând, DofE Award este o provocare personal?. În program, singurul concurent pe care trebuie s? îl întreci e?ti chiar tu. Po?i sa întâlne?ti al?i participan?i ?i prieteni, dar nimeni nu o s? se compare cu tine. Depinde doar de tine s?-?i descoperi limitele personale! Pe toat? durata programului îl vei avea al?turi pentru ajutor ?i sprijin pe Liderul t?u Award.

Pentru a fi mai accesbil pentru tine, DofE Award este împ?r?it în patru sec?iuni principale: Abilit??i personale, Activit??i fizice, Voluntariat ?i Aventur?.

 • Abilit??i Personale - Cu to?ii avem diferite talente. De aceea în programul Award fiecare participant alege ce abilitate personal? vrea s?-?i îmbun?t??easc? sau s? o înve?e. Astfel ei înva?? s? fie hot?râ?i ?i perseveren?i. Sunt o mul?ime de posibilit??i – s? înve?e s? cânte la un instrument muzical, s? înve?e limbi str?ine, ol?rit, oratorie sau multe altele.
 • Activit??i Fizice - Prin sport se între?ine s?n?tatea ?i starea de bine. În acest? sec?iune, participantul î?i va îmbun?t??i aptitudinile ?i condi?ia fizic?, va descoperi bucuria activit??ilor fizice ?i va înv??a principiile unui stil de via?? s?n?tos. Participan?ii pot face parte dintr-o echip? sportiv? ?i astfel î?i pot face noi prieteni, sau pot alege un sport individual.
 • Voluntariat - Pe parcursul vie?ii, d?ruim ?i primim. Voluntariatul este o metod? de a d?rui ?i primi în acela?i timp. Mul?umit? sec?iunii de voluntariat participan?ii vor cunoa?te persoane pe care de altfel nu le-ar fi cunoscut ?i vor dezvolta empatie, toleran?? ?i r?bdare. Vor înv??a, de asemenea, s? fie responsabili ?i vor experimenta sentimentul de a fi utili celor din jur.
 • Aventur? - Ie?i din monotonie! O aventur? este o provocare de a dep??i teama de necunoscut ?i o oportunitate de a porni la drum, împreun? cu un grup de tineri ca tine, pentru a explora locuri interesante din România sau din str?in?tate. Poate s? plou?, poate s? ning?, dar un grup bine preg?tit nu va fi luat prin surprindere de nimic.

De ce s? participi?

 • Este o adev?rat? aventur? din prima zi pân? la ultima;
 • Fiecare sec?iune î?i ofer? ceva diferit;
 • Te vei distra cu prietenii t?i, atât vechi, cât ?i noi;
 • Te vei bucura de o mul?ime de experien?e noi;
 • Vei descoperi talente pe care nici nu te-ai gândit c? le ai;
 • Este o provocare imens?;
 • Vei face lucruri ce-?i plac ?i te vei distra de minune;
 • Vei primi un certificat prestigios ce atest? efortul ?i realiz?rile tale;
 • Vei ad?uga experien?? la CV-ul t?u.

———————————————

Înscrierile se fac în perioada 10 – 31 OCTOMBRIE 2016, completând FORMULARUL ONLINE.

———————————————

ECHIPA URA – LIDERI AWARD (informa?ii ?i mentorat):

RCFBII

DR

MM

IM - Laura B?R?GAN (etaj 3, sala 329 / [email protected])

ETII – Patricia DODU (etaj 4, sala 429 / 0722547662 / [email protected])

SEE - Ramona GRIGORE (etaj 1, sala 101 / [email protected])

V? a?tept?m cu drag! :)

email

Leave a Comment


+ 7 = 13

Previous post:

Next post: