Dezbateri

Antreprenor vs Manager

by Alexandra Enache on 30/10/2018

Facultatea de Management-Marketing din cadrul Universit??ii Româno-Americane v? invit? la masa rotund? ”Antreprenor vs Manager”. Invitatul nostru este domnul Victor Ungureanu, un bun cunosc?tor al realit??ilor mediului de afaceri interna?ional. Evenimentul va avea loc joi, 01 noiembrie 2018, începând cu ora 13:30, în Sala Senatului Universit??ii Româno-Americane (corp C, etaj 1). Limb? de lucru: român? Participarea [...]

{ 0 comments }

Facultatea de Educa?ie Fizic?, Sport ?i Kinetoterapie a Universit??ii Româno-Americane organizeaz? edi?ia a II-a a evenimentului Sesiunea Na?ional? de Comunic?ri ?tiin?ifice “Prin sport celebr?m s?n?tatea ?i centenarul”. Activitatea este organizat? în colaborare cu Institutul de Studii, Cercetare ?i Inovare al Universit??ii Titu Maiorescu, Departamentul de Educa?ie Fizic? ?i Sport al Academiei de Studii Economice din [...]

{ 0 comments }

Digital Transformation Forum – 2018, Bucure?ti @URA

by Alexandra Enache on 19/04/2018

În numele Digital Communication Network (DCN) ?i al Universit??ii Româno-Americane (URA) ne face o deosebit? pl?cere s? v? adres?m invita?ia de a participa la Digital Transformation Forum, Governance x Watchdogs (Bucure?ti, 3-4 mai 2018). Forumul se va desf??ura la Universitatea Româno-American?, Bd. Expozi?iei, Nr.1B, Sector 1, 012101, Bucure?ti – Aula Magna. Digital Transformation Forum se [...]

{ 0 comments }

The European Center for Legal Education and Research and The Center for Human Rights and Migration of the Romanian-American University, together with The U.S. Department of State – Professional Fellows Program and The Resource Center for Public Participation, have the pleasure to invite you to an informal discussion on “Local Leadership or Community Organizing”. The [...]

{ 0 comments }

Universitatea Româno-American? organizeaz? în parteneriat cu University of Applied Sciences Utrecht / Business School, din Olanda, un program de colaborare interna?ional? în domeniile antreprenoriat ?i marketing. Programul este destinat studen?ilor care doresc s? î?i dezvolte abilit??ile antreprenoriale într-un context interna?ional, prin participarea al?turi de studen?ii olandezi la ateliere de lucru, cursuri în domeniul afacerilor interna?ionale, [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! St?m acum de vorb? cu Rare? Geapana ?i vedem cum, de ce ?i în ce domeniu putem investi cu riscuri minime în acest context general instabil al ??rii (pag.18).  Pentru cei care vor sus?ine în curând licen?a sau diserta?ia, v? ar?t?m ce presupune acest examen final ?i cum trebuie [...]

{ 0 comments }

Meet Stacey Ferreira, CEO Forge

by Alexandra Enache on 05/05/2017

Romanian-American University in partnership with Junior Achievement Romania, invites young entrepreneurs and students to meet Stacey Ferreira. Stacey Ferreira is the CEO of Forge, and the co-author of the bestseller “2 Billion Under 20: How Millennials are Breaking Down Age Barriers and Changing the World”. She received the Thiel Fellowship in 2015 and has been [...]

{ 0 comments }

Ce a?tept?ri au angajatorii de la absolven?ii URA?

by Alexandra Enache on 28/04/2017

Facultatea de Management-Marketing v? invit? la masa rotund? “Ce a?tept?ri au angajatorii de la absolven?ii Universit??ii Româno-Americane?”, ce va avea loc în data de 4 mai 2017, în interval orar 10:00 – 11:30, în  Sala Senatului URA. Speakeri: Conf. univ. dr. Costel Negricea, Decan Facultatea de Management – Marketing, Universitatea Româno – American? Mugur Tolici, [...]

{ 0 comments }

Japanese Culture Days

by Alexandra Enache on 25/04/2017

The 7th edition of the Japanese Culture Days will be held between May 17th and May 21st 2017 at the Romanian-American University. Its main objective is to offer the public the opportunity to get in touch with the contemporary and traditional Japanese culture. During this Japanese week we have the pleasure to invite you to [...]

{ 0 comments }

“Calea spre succes la feminin”

by Alexandra Enache on 16/03/2017

Centrul de Negociere ?i Mediere din cadrul Universit??ii Româno-Americane organizeaz? în data de 27 martie 2017, începând cu ora 11:30, în Sala Senatului Universit??ii Româno-Americane, evenimentul “Calea spre succes la feminin”. Evenimentul î?i propune s? ofere modele feminine de succes tinerilor, care îi pot impulsiona s?-?i contureze propriul drum spre împlinirea profesional? ?i personal?, îmbinând [...]

{ 0 comments }