”Prin sport celebr?m s?n?tatea ?i centenarul” – Sesiunea Na?ional? de Comunic?ri ?tiin?ifice

by Alexandra Enache on 18/06/2018

Facultatea de Educa?ie Fizic?, Sport ?i Kinetoterapie a Universit??ii Româno-Americane organizeaz? edi?ia a II-a a evenimentului Sesiunea Na?ional? de Comunic?ri ?tiin?ifice “Prin sport celebr?m s?n?tatea ?i centenarul”.

Activitatea este organizat? în colaborare cu Institutul de Studii, Cercetare ?i Inovare al Universit??ii Titu Maiorescu, Departamentul de Educa?ie Fizic? ?i Sport al Academiei de Studii Economice din Bucure?ti, Facultatea de Educa?ie Fizic? ?i Sport a Universit??ii Ecologice din Bucure?ti, Clubul Sportiv Acvatica Sport ?i Clubul Sportiv FreeStyle.

Lucr?rile sesiunii vor avea loc în perioada 22 – 24 noiembrie 2018, la sediul Universit??ii Româno-Americane din Bucure?ti (Bld. Expozi?iei nr.1B).

Pentru mai multe detalii va rug?m s? verifica?i website-ul dedicat: nutritiesportiva.rau.ro.

email

Leave a Comment


2 + 5 =

Previous post:

Next post: