Comand? coper?i lucrare de licen?? / diserta?ie 2018

by Alexandra Enache on 06/06/2018

Absolven?ii promo?iei IULIE 2018 ?i, dup? caz, cei din seriile anterioare, vor comanda coper?ile pentru lucrarea de licen?? / diserta?ie în perioada 04.06.2018 – 29.06.2018 la Libr?ria URA (corp B, lâng? Bibliotec?), pentru asigurarea caracterului unitar privind forma, culoarea ?i inscrip?ionarea acestora.

Lucr?rile vor fi acceptate numai sub forma general stabilit? disponibil? la Libr?ria Universit??ii. Coper?ile comandate se ridic? în perioada 02.07.2018 – 06.07.2018, tot de la Libr?ria URA.

Lucrarea de licen?? / diserta?ie se va întocmi ?i coperta în dou? exemplare:

  • un exemplar pentru înscriere (original)
  • un exemplar pentru student / masterand (copie).

La comandarea coper?ilor, studen?ii / masteranzii vor men?iona:

  • facultatea
  • tipul programului de studii (licen?? / masterat)
  • numele complet al absolventului (inclusiv ini?iala tat?lui)
  • numele ?i titulatura complet? a profesorului coordonator.

Pre?ul este de 63 lei (set de 2 exemplare)

Programul de func?ionare al Libr?riei:

  • luni ?i miercuri >> 10:00 – 18:30
  • mar?i, joi ?i vineri >> 08:00 – 16:30
  • PAUZ? MAS?: de luni pân? vineri între orele 12:30 ?i 13:00.
email

Leave a Comment


1 + = 2

Previous post:

Next post: