Stagii de practic? DIOR (var? 2018)

by Alexandra Enache on 31/05/2018

Renumita companie CHRISTIAN DIOR PARFUMS anun?? noi stagii de practic? pentru studen?ii Universit??ii Româno-Americane.

Stagiile de practic? se vor desf??ura în perioada 23 iulie – 23 octombrie 2018 ?i vizeaz? urm?toarele pozi?ii:

  • Marketing & PR
  • Sales & Retail
  • Training

Pentru detalii complete despre activit??ile specifice fiec?rui stagiu de practic?, click AICI. Candida?ii ideali dau dovad? de creativitate, spirit antreprenorial ?i excelen?? în execu?ie.

Înscrierile se fac prin email, la adresa edelne@diormail.com, pân? cel târziu în data de 28 iunie 2018. V? rug?m s? trimite?i CV-ul în RO/EN, indicând, în ordinea preferin?elor, unul sau mai multe internship-uri pentru care aplica?i.

email

Leave a Comment


− 2 = 5

Previous post:

Next post: