Digital Transformation Forum – 2018, Bucure?ti @URA

by Alexandra Enache on 19/04/2018

În numele Digital Communication Network (DCN) ?i al Universit??ii Româno-Americane (URA) ne face o deosebit? pl?cere s? v? adres?m invita?ia de a participa la Digital Transformation Forum, Governance x Watchdogs (Bucure?ti, 3-4 mai 2018). Forumul se va desf??ura la Universitatea Româno-American?, Bd. Expozi?iei, Nr.1B, Sector 1, 012101, Bucure?tiAula Magna.

Digital Transformation Forum se concentreaz? pe modurile în care tehnologiile digitale moderne contribuie la o mai bun? guvernan?? precum ?i la îmbun?t??irea activit??ii media ?i a societ??ii civile, asigurându-se c? politicile publice ?i implementarea lor servesc popula?iei. Reprezentan?i ai guvernului, jurnali?ti, exper?i ai societ??ii civile ?i profesioni?tii din domeniul comunic?rii vor interac?iona cu omologii lor din peste 30 de ??ri pe parcursul a dou? sesiuni, axându-se pe tematicile unor guvern?ri mai eficiente ?i oneste, pe mijloace media active ?i pe activismul civic.

Invita?ii din SUA provin de la organiza?ii prestigioase ca CNN, Mother Jones, Poynter Institute, Politifact sau PeaceTech Exchanges. Exper?ii regionali includ nume precum DigitalFreedomLab din Belarus, Estonian Information System Authority din Estonia, Italian Institute for Social Assistance din Italia, Kloop social media din Kyrgyzstan, TechSoup din Polania, Serbian Justice Department din Serbia, Transparency International din Slovacia, Mykolayiv Center for Investigative Reporting din Ucraina, South and Eastern European Dialogue on Internet Governance ?i multe altele.

Participan?ii vor explora teme precum strategii de informare digital?, instrumente de transparen?? ?i responsabilitate guvernamental?, instrumente de c?utare a adev?rului, programe de guvernare electronic?, date deschise, planuri strategice pentru social-media, e-guvernare, practici anticorup?ie sau jurnalism mobil ?i participativ, printre altele.

Evenimentul se va desf??ura în limba englez? dar este permanent disponibil? ?i traducere simultan? în limba român? (ridica?i doar o pereche de c??ti f?r? fir de la intrare). Pe parcursul celor dou? zile, participan?ii sunt încuraja?i s? rela?ioneze în timpul pauzelor de cafea ?i prânzurilor oferite de c?tre organizatori.

Cadrele didactice, studen?ii/elevii, jurnali?tii ?i func?ionarii publici au intrare gratuit?.

Pentru mai multe informa?ii despre forum, v? rug?m vizita?i pagina web dedicat?: dtf2018.rau.ro

email

Leave a Comment


− 5 = 1

Previous post:

Next post: