Conferinte

Universitatea Româno-American? organizeaz? în parteneriat cu University of Applied Sciences Utrecht / Business School, din Olanda, un program de colaborare interna?ional? în domeniile antreprenoriat ?i marketing. Programul este destinat studen?ilor care doresc s? î?i dezvolte abilit??ile antreprenoriale într-un context interna?ional, prin participarea al?turi de studen?ii olandezi la ateliere de lucru, cursuri în domeniul afacerilor interna?ionale, [...]

{ 0 comments }

Erasmus+ STARS: Conferin?a de lansare

by Alexandra Enache on 16/11/2017

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie din cadrul Universit??ii Româno-Americane, împreun? cu Universitatea din Luxemburg, Departamentul de Drept al Universit??ii Roma Tre, Universitatea Palacky din Olomouc ?i Universitatea din Brescia au pl?cerea s? v? invite s? participa?i la conferin?a interna?ional? prilejuit? de lansarea proiectului european “Skills transfers in academia: a renewed strategy enhancing legal clinics [...]

{ 0 comments }

Universitatea Româno-American? ?i Societatea Român? de Educa?ie Nutri?ional? organizeaz? Conferin?a Na?ional? “Nutri?ia Sportiv? de la educa?ie la performan??”, ce va avea loc în perioada 23 – 25 noiembrie 2017, la sediul Universit??ii Româno-Americane. Perioad? de înscrieri: 23 septembrie – 23 noiembrie 2017 Taxa de participare este de 100 RON ?i include: Mapa evenimentului  Diplom? de [...]

{ 0 comments }

MLIBCW International Conference – 2017 edition

by Alexandra Enache on 30/10/2017

We have the pleasure to invite you on the 2nd and 3rd of November 2017 to the new edition of the annual International Conference “MANAGEMENT, LEADERSHIP AND INNOVATION TOWARDS A BETTER CHANGING WORLD”. The event is organized by the Romanian-American University – School of Domestic and International Economy of Tourism, in partnership with IATA Eastern [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! St?m acum de vorb? cu Rare? Geapana ?i vedem cum, de ce ?i în ce domeniu putem investi cu riscuri minime în acest context general instabil al ??rii (pag.18).  Pentru cei care vor sus?ine în curând licen?a sau diserta?ia, v? ar?t?m ce presupune acest examen final ?i cum trebuie [...]

{ 0 comments }

Meet Stacey Ferreira, CEO Forge

by Alexandra Enache on 05/05/2017

Romanian-American University in partnership with Junior Achievement Romania, invites young entrepreneurs and students to meet Stacey Ferreira. Stacey Ferreira is the CEO of Forge, and the co-author of the bestseller “2 Billion Under 20: How Millennials are Breaking Down Age Barriers and Changing the World”. She received the Thiel Fellowship in 2015 and has been [...]

{ 0 comments }

Intro to Analytics Conference

by Alexandra Enache on 04/05/2017

What’s it like to have a career in analytics? Meet the analysts that generated millions for Fortune 500 companies! LOCATION: Universitatea Româno-American? (ground floor, lecture room 017) DATE: MAY 11th 2017 / TIME: 10:00 AM Speakers: – Daniel Herdean – CEO & Co-Founder Cognetik, leading expert in the digital analytics sphere to Fortune 500 companies [...]

{ 0 comments }

Ce a?tept?ri au angajatorii de la absolven?ii URA?

by Alexandra Enache on 28/04/2017

Facultatea de Management-Marketing v? invit? la masa rotund? “Ce a?tept?ri au angajatorii de la absolven?ii Universit??ii Româno-Americane?”, ce va avea loc în data de 4 mai 2017, în interval orar 10:00 – 11:30, în  Sala Senatului URA. Speakeri: Conf. univ. dr. Costel Negricea, Decan Facultatea de Management – Marketing, Universitatea Româno – American? Mugur Tolici, [...]

{ 0 comments }

Japanese Culture Days

by Alexandra Enache on 25/04/2017

The 7th edition of the Japanese Culture Days will be held between May 17th and May 21st 2017 at the Romanian-American University. Its main objective is to offer the public the opportunity to get in touch with the contemporary and traditional Japanese culture. During this Japanese week we have the pleasure to invite you to [...]

{ 0 comments }

Universitatea Româno-American?, în colaborare cu Universitatea Nicolae Titulescu ?i cu INSOL EUROPE, organizeaz? Conferin?a Na?ional? REFORMELE NOULUI REGULAMENT EUROPEAN PRIVIND PROCEDURILE DE INSOLVEN?? – joi, 27 aprilie 2017, la Universitatea Româno-American?. Conferin?a se adreseaz? atât juri?tilor specializa?i în materia insolven?ei, cât ?i altor persoane interesate de problematica abordat?. Speakeri:  Dr. Ana Birchall, Ministru Delegat pe [...]

{ 0 comments }