Concursuri

Charlemagne Youth Prize 2017

by Alexandra Enache on 16/01/2017

Parlamentul European invit? tinerii din România, cu vârste cuprinse între 16-30 de ani, s? se înscrie în competi?ia “Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, concurs organizat de c?tre Parlamentul European ?i Funda?ia pentru Premiul International Charlemagne din Aachen. Aflat? la cea de-a zecea edi?ie, competi?ia se adreseaz? tinerilor care au realizat proiecte ce promoveaz? buna în?elegere [...]

{ 0 comments }

Înscrie-te în programul DofE Award România!

by Alexandra Enache on 30/09/2016

Ai între 18 ?i 24 de ani? Vrei s? încerci ceva nou ?i s? ob?ii certificate de prestigiu f?când ceea ce î?i place? Universitatea Româno-American? te încurajeaz? s? te împlici în programul DofE Award! DofE Award este liderul mondial în premierea reu?itelor tinerilor ?i este locul unde vei câ?tiga experien??, î?i vei face prieteni ?i [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! Vara a sosit ?i noi, asemeni vou?, ne preg?tim de vacan??, îns? nu înainte de a v? aduce edi?ia de var?, ultima din acest an universitar. Pentru cei în an final, v? invit s? descoperi?i tot ceea ce trebuie s? ?ti?i pentru sus?inerea examenului de licen?? sau diserta?ie (pag.14). St?m [...]

{ 0 comments }

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie din cadrul Universit??ii Româno-Americane organizeaz? cea de a III-a edi?ie a “Concursului Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie”, ce va avea loc în perioada 27-30 iunie 2016, în Bucure?ti. Concursul are ca obiectiv general încurajarea studen?ilor ?i masteranzilor interesa?i de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implic? în identificarea [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! Cum v-am obi?nuit deja, ?i luna aceasta v? ajut?m s? descoperi?i omul din spatele catedrei URA, stând de vorb? cu doamna lect.univ.dr. Ramona Grigore (pag.6). Tot din categoria interviuri, am discutat despre ce înseamn? via?a de artist cu Francesca Lucarelli, o tân?r? speran?? a muzicii române?ti (pag.20). În plus, deoarece [...]

{ 0 comments }

Concurs de Procese Simulate de Drept Comercial

by Alexandra Enache on 21/04/2016

Dragi studen?i URA, s?pt?mâna aceasta colegii vo?tri vor participa la tradi?ionalul Concurs de Procese Simulate de Drept Comercial organizat de c?tre Facultatea de Drept sub coordonarea dnei Conf.univ.dr. Lumini?a Tulea?c?. V? invit?m s? îi sus?ine?i sâmb?t?, 23 aprilie 2016, la faza intern?, începând cu ora 9:00, la Curtea de Apel Bucure?ti.

{ 0 comments }

Microsoft România a organizat la sediul s?u din Pia?a Presei Libere, în 18 martie 2016, concursul maraton de 24 de ore pentru elevi ?i studen?i, Iot HACKATHON. La concurs s-au înscris 98 de participan?i, care au format în final 13 echipe. Tematica abordat? în cadrul concursului a vizat realizarea “on site” de aplica?ii Iot (Internet [...]

{ 0 comments }

Finala concursului “Economy Works”

by Alexandra Enache on 23/03/2016

Finala concursului pentru liceeni „Economy Works”, organizat? de SoLib ?i Universitatea Româno-American?, se va desf?sura în perioada 26-27 martie 2016 începând cu ora 11:00 în Sala Senatului Universit??ii Româno-Americane. Elevii din toate liceele din România au fost invita?i s? î?i testeze gândirea critic? cu privire la diverse teme economice în etapa online a proiectului, r?spunzând [...]

{ 0 comments }

P&G CEO Challenge Student Competition

by Alexandra Enache on 17/03/2016

Dear students, P&G is organizing an exciting event in the next couple of weeks – the CEO Challenge student competition. This is an European-wide business case study, with top student teams from the region selected to travel and showcase their work to P&G senior management in Geneva headquarters. The Case Study focuses on Marketing, Sales, Finance [...]

{ 0 comments }

Charlemagne Youth Prize 2016

by Alexandra Enache on 26/01/2016

Parlamentul European invit? tinerii din România, cu vârste cuprinse între 16-30 de ani, s? se înscrie în competi?ia “Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, concurs organizat de c?tre Parlamentul European ?i Funda?ia pentru Premiul International Charlemagne din Aachen. Aflat? la cea de-a noua sa edi?ie, competi?ia se adreseaz? tinerilor care au realizat proiecte ce promoveaz? buna [...]

{ 0 comments }