Concursul Național de Drepturile Omului și Migrație, ediția a III-a

by Alexandra Enache on 09/06/2016

Centrul de Drepturile Omului și Migrație din cadrul Universității Româno-Americane organizează cea de a III-a ediție a “Concursului Național de Drepturile Omului și Migrație”, ce va avea loc în perioada 27-30 iunie 2016, în București.

Concursul are ca obiectiv general încurajarea studenților și masteranzilor interesați de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implică în identificarea și soluționarea unor probleme juridice de drepturile omului și migrație, într-un mediu simulat. Concursul promovează valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echipă și comunicarea interpersonală.

Probele Concursului au caracter științific, aplicativ, socio-educativ și juridic.

Participarea la Concurs este complet gratuită și deschisă tuturor celor interesați de această activitate – studenți sau masteranzi înscriși la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, din țară sau străinătate.

Se vor acorda burse de participare pentru cazare, precum și premii pentru cel mai bun student și cea mai bună echipă. Premii speciale suplimentare vor fi oferite de către partenerii Concursului:

  • Premiul “Respect for the Rule of Law” – oferit de Ambasada Statelor Unite la București celei mai bune echipe în acest domeniu
  • Premiul “Equality for All” – oferit de Ambasada Regatului Țărilor de Jos la București
  • Premiul “The Rights of Migrants” – oferit de Ambasada Republicii Federale Germania și Organizația Internațională pentru Migrație
  • Premiul “The Rights of Refugees” – oferit de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați
  • Premiul “Eradication of Organised Crime” – oferit de Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Participarea la Concurs presupune parcurgerea următorilor pași:

  1. înscrierea la Concurs – se face prin completarea documentelor prevăzute la secțiunea Înscriere și transmiterea lor organizatorilor. Până cel târziu în data de 23 iunie 2016 trebuie trimise documentele de înscriere scanate, către adresa de poștă electronică cdom@rau.ro. Până cel târziu în data de 27 iunie 2016 documentele trebuie aduse în original organizatorilor.
  2. parcurgerea individuală a pregătirii online prin consultarea materialelor didactice și a bibliografiei recomandate (1-27 iunie 2016);
  3. participarea studenților și masteranzilor la cursurile intensive organizate în cadrul Concursului, desfășurate în incinta Universității Româno-Americane (27-28 iunie 2016). Participanții pot primi burse care constau în acoperirea cheltuielilor de cazare, în funcție de nevoile acestora, pe toată perioada concursului;
  4. selectarea participanților pentru etapa practică a Concursului pe baza punctajului obținut la testul științific organizat după perioada de pregătire online și “în clasă” (29 iunie 2016);
  5. premierea celor mai bune echipe și a celor mai buni studenți. Toți participanții vor primi diplome de participare, iar cel mai bun student și cea mai bună echipă în competiție vor fi premiați. Partenerii Concursului vor oferi premii speciale celor mai bune echipe în competiție, pe domeniile lor de interes (30 iunie 2016).


S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Leave a Comment


6 − = 4

Previous post:

Next post: