Traininguri

Japanese Culture Days

by Alexandra Enache on 25/04/2017

The 7th edition of the Japanese Culture Days will be held between May 17th and May 21st 2017 at the Romanian-American University. Its main objective is to offer the public the opportunity to get in touch with the contemporary and traditional Japanese culture. During this Japanese week we have the pleasure to invite you to [...]

{ 0 comments }

În scopul corel?rii permanente a ofertei educa?ionale cu cerin?ele pie?ei muncii, precum ?i a cre?rii unui mediu de interac?iune concret, Universitatea Româno-American? din Bucure?ti organizeaz? târgul de joburi ?i internshipuri RAU JOB FAIR, edi?ia a IV-a. Târgul va avea loc pe data de 4 aprilie 2017, între orele 10:00 – 17:00, în incinta Universit??ii Româno-Americane (Bld. Expozi?iei, [...]

{ 0 comments }

EY Express | Accelerator de carier?

by Alexandra Enache on 03/03/2017

EY Express este un accelerator de carier? de cinci zile, cu un design inovator, în care cre?m contextul perfect pentru interac?iune ?i punem la dispozi?ie instrumentele necesare pentru un nou tip de experien?? de înv??are. Miza este ca tu s? începi s? î?i construie?ti o cariera activ?, în ritmul ?i spiritul schimb?rii. Pornind de la provoc?rile [...]

{ 0 comments }

Ateliere de Dezvoltare Personal? prin Teatru

by Alexandra Enache on 02/11/2016

Din categoria activit??ilor extracurriculare, Studioul de Teatru al Universit??ii Româno-Americane organizeaz? Ateliere de Dezvoltare Personal? prin Teatru. Participan?ii vor avea acces la perspective inedite asupra procesului de comunicare, controlului emo?iilor, lucrului în echip?, sincroniz?rii abilit??ilor fizice cu cele intelectuale, precum ?i asupra exprim?rii dezinvolte ?i încrederii în sine. Înscrierile se fac pân? pe 20 noiembrie [...]

{ 0 comments }

Înscrie-te în programul DofE Award România!

by Alexandra Enache on 30/09/2016

Ai între 18 ?i 24 de ani? Vrei s? încerci ceva nou ?i s? ob?ii certificate de prestigiu f?când ceea ce î?i place? Universitatea Româno-American? te încurajeaz? s? te împlici în programul DofE Award! DofE Award este liderul mondial în premierea reu?itelor tinerilor ?i este locul unde vei câ?tiga experien??, î?i vei face prieteni ?i [...]

{ 0 comments }

Banii T?i Expo 2016

by Alexandra Enache on 25/05/2016

Fii Fluent în Finan?e! Vino în Pia?a Universit??ii pe 27 ?i 28 mai 2016 pentru o discu?ie despre banii t?i în cadrul evenimentului ”Banii T?i Expo 2016”. Vei avea parte de: * cursuri ?i seminarii de educa?ie financiar?; * programe dedicate de coaching financiar; * prezent?ri interactive; * demonstra?ii live de tranzac?ionare la burs?; * [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! Cum v-am obi?nuit deja, ?i luna aceasta v? ajut?m s? descoperi?i omul din spatele catedrei URA, stând de vorb? cu doamna lect.univ.dr. Ramona Grigore (pag.6). Tot din categoria interviuri, am discutat despre ce înseamn? via?a de artist cu Francesca Lucarelli, o tân?r? speran?? a muzicii române?ti (pag.20). În plus, deoarece [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! În aceast? edi?ie de prim?var? st?m de vorb? cu domnul Lect.univ.dr. Gabriel Garais pentru a v? ajuta s? afla?i mai multe despre omul din spatele catedrei, dar ?i despre minunata art? fotografic? (pag.14). Tot acum afl?m care sunt gre?elile comportamentale la locul de munc? ce trebuie musai evitate (pag.22), [...]

{ 0 comments }

Vrei s? afli care sunt cele 4 stagii ale oric?rei Rela?ii de Cuplu ?i care este calea de la “dependen??” la “interdependen??”? Vrei s? ?tii care sunt cele 2 for?e complementare care se manifest? în orice Rela?ie de Cuplu ?i ce rol au cele 8 emo?ii primare în exprimarea acestora? Vrei s? identifici care sunt [...]

{ 0 comments }

Revista Performance nr.41

by Alexandra Enache on 12/03/2015

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! ”Luna aceasta, martie 2015, Performance s?rb?tore?te 6 ani universitari în care ne-am dedicat s? v? inform?m ?i s? ne aducem contribu?ia la dezvoltarea voastr? personal? ?i profesional?. Deoarece este o lun? special? ?i pentru c? promov?m ?i sus?inem performan?a, am stat de vorb? pe aceast? tem? cu Doina Grigora?, [...]

{ 0 comments }