Cursuri

Universitatea Româno-American? organizeaz? în parteneriat cu University of Applied Sciences Utrecht / Business School, din Olanda, un program de colaborare interna?ional? în domeniile antreprenoriat ?i marketing. Programul este destinat studen?ilor care doresc s? î?i dezvolte abilit??ile antreprenoriale într-un context interna?ional, prin participarea al?turi de studen?ii olandezi la ateliere de lucru, cursuri în domeniul afacerilor interna?ionale, [...]

{ 0 comments }

The Romanian-American University, together with Liberty University, USA, organizes the extracurricular intensive course entitled “Romania’s Long Road from Communism to Democracy”. The activity will take place on 16th of December 2017, between 10:00 – 17:00, inside Lecture Hall 117. The faculty which will deliver the class are: Stephen Bowers, PhD Professor, Liberty University, USA Mihaela Istrate, PhD Lecturer, RAU [...]

{ 0 comments }

The first 2 Extracurricular Courses with international professors for the 1st semester of the new academic year are here! Course: History of Intelligence Teacher: STEPHEN R. BOWERS, Ph.D. Date: October 16-26, 2017 Room: T.B.D. Working language: English Registration: click here!   Course: Entrepreneurship Teacher: KELLY MASTERS-MELTON Date: October 16-26, 2017 Room: T.B.D. Working language: English Registration: click here!  

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! St?m acum de vorb? cu Rare? Geapana ?i vedem cum, de ce ?i în ce domeniu putem investi cu riscuri minime în acest context general instabil al ??rii (pag.18).  Pentru cei care vor sus?ine în curând licen?a sau diserta?ia, v? ar?t?m ce presupune acest examen final ?i cum trebuie [...]

{ 0 comments }

Cursul intensiv extracurricular “Fundamentare Decizional? Cauzal?” are ca obiectiv explicarea unei noi metodologii de abordare a fundament?rii deciziilor manageriale ?i investi?ionale bazate pe cauzalitate. Comparativ cu metodele de fundamentare ?i implementare a deciziilor bazate pe statistic? sau probabilit??i, metoda de fundamentare decizional? cauzal? elimin? analiza bazat? pe serii de date istorice, f?când posibil? luarea de [...]

{ 0 comments }

The Romanian-American University offers its students a new series of extracurricular classes, taught by prestigious professors from US and Europe partner universities. In this semester you can enroll to one or more of the following courses: Course: ”Public Policy at the Intersection of Democracy, Rights, and Markets” Professor: John Pottenger - University of Alabama in Huntsville Schedule: March 13-17 [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! St?m acum de vorb? cu Lumini?a Popa pentru a afla mai multe despre industria muzical? din România ?i motiva?ia din spatele unui bun muzician (pag.18). În plus, am stat la o cafea ?i cu doamna Asist.univ.dr. Alexandra Perju Mitran ?i am descoperit mai multe despre omul din spatele catedrei URA [...]

{ 0 comments }

Un nou modul de limb? chinez? | CSRC

by Alexandra Enache on 13/02/2017

Universitatea Româno-American? v? invit? la un nou modul de limb? chinez?, organizat de c?tre Centrul de Studii Româno-Chineze din cadrul URA, în parteneriat cu Institutul Confucius din Bucure?ti. Grupe: • Încep?tori (în fiecare joi, între 18:00 – 20:00) • Intermediari (mar?i sau miercuri, între 18:00 – 20:00, în func?ie de nivel) Perioad?: semestrul al II-lea, [...]

{ 0 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! St?m acum de vorb? cu Marian Opran, un om foarte drag nou? ?i al?turi de care am realizat multe proiecte frumoase pentru studen?ii URA (pag.12). Deoarece sesiunea de examene din iarn? bate la u??, î?i ar?t?m cum s? treci cu brio peste ea (pag.6) ?i ce suplimente nutritive te pot [...]

{ 0 comments }

Curs ”Magic-Coaching” (acreditat ANC)

by Alexandra Enache on 12/01/2017

Universitatea Româno-American? organizeaz? în premier? cursul ”Magic-Coaching” acreditat de c?tre Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri (ANC). Coachingul este o modalitate de interac?iune uman? bazat? pe comunicare în care Coach-ul faciliteaz? cunoa?terea ?i exprimarea cât mai deplin? a poten?ialului clien?ilor s?i. Comunicarea este o surs? important? de cunoa?tere, poate chiar mai important? ca propria experien?? sau ra?iunea. Cuno?tin?e [...]

{ 2 comments }