Burse

Vrei s? pleci în Europa cu burs?? Granturile Erasmus+ Studii sunt burse gratuite. Obiectivul principal al programului ERASMUS+ este de a îmbun?t??i ?ansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competen?e suplimentare apreciate de angajatori, precum ?i îmbun?t??irea competen?elor lingvistice. De ce s? fii student Erasmus+? Studiezi în universit??i din Europa! / Faci stagii de practic? [...]

{ 0 comments }

Burse 2018-2019 (anul I)

by Alexandra Enache on 10/10/2018

Universitatea Româno-American? public? listele cu bursele de studiu aprobate în anul universitar 2018-2019 pentru anul I de studiu (licen?? ?i masterat, predare în limba român?) ?i îi felicit? pe studen?ii ?i masteranzii s?i care au devenit Bursieri!     PROGRAME DE LICEN??   FACULTATEA DE DREPT: Specializare: Drept – înv???mânt cu frecven?? Specializare: Drept – înv???mânt cu frecven?? redus? FACULTATEA DE [...]

{ 0 comments }

Burse 2018-2019 (anii II, III ?i IV)

by Alexandra Enache on 29/09/2018

Universitatea Româno-American?, în conformitate cu Regulamentul de Burse, public? listele cu bursele de studiu aprobate pentru anul universitar 2018-2019, pentru anii de studiu II, III ?i IV (licen?? ?i masterat, predare în limba român?). Listele pe facult??i cuprind toate specializ?rile (licen?? ?i masterat) ?i formele de înv???mânt (IF ?i FR) la care se desf??oar? cursuri în cadrul respectivelor [...]

{ 0 comments }

Oportunit??i de dezvoltare | Burse ERASMUS+ 2018

by Alexandra Enache on 02/03/2018

Vrei s? pleci în Europa cu burs?? Te a?tept?m mar?i, 6 martie 2018, de la ora 13:00, în sala 117, la sesiunea de informare, pentru a afla cum po?i beneficia de un grant ERASMUS+ (studii / plasamente).   Granturile Erasmus+ Studii / Plasamente (stagii de practic?, internship-uri) sunt burse gratuite. Obiectivul principal al programului ERASMUS+ este de [...]

{ 0 comments }

Calendar activit??i – burse de studii (sem. II)

by Alexandra Enache on 26/02/2018

Universitatea Româno-American? reaminte?te studen?ilor ?i masteranzilor s?i, înmatricula?i în cadrul programelor de studii în limba român?, calendarul activit??ilor legate de bursele de studii (conform extrasului din Regulamentul de referin??):

{ 0 comments }

Burse 2017-2018 (anul I)

by Alexandra Enache on 11/10/2017

Universitatea Româno-American? public? listele cu bursele de studii aprobate pentru anul universitar 2017-2018, pentru anul I de studii (licen?? ?i masterat, predare în limba român?) ?i îi felicit? pe studen?ii ?i masteranzii s?i care au ob?inut burs? de studii.    LICEN??   Facultatea de Drept (DR): Specializare: Drept – înv???mânt cu frecven?? (ZI) Specializare: Drept – înv???mânt cu frecven?? redus? [...]

{ 0 comments }

Burse 2017-2018 (anii II, III, IV)

by Alexandra Enache on 29/09/2017

Universitatea Româno-American? anun?? centralizarea cererilor de burse depuse pentru anul universitar 2017-2018 ?i felicit? studen?ii ?i masteranzii care au ob?inut burs? de studii în urma performan?elor ?colare ?i în condi?iile prev?zute în Regulamentul de Burse:  FACULTATEA DE DREPT: DR – ZI – anul 2 DR – FR - anul 2 DR - ZI – anul 3 DR – FR [...]

{ 0 comments }

Calendarul activit??ilor legate de bursele de studii

by Alexandra Enache on 12/09/2017

Universitatea Româno-American? reaminte?te studen?ilor ?i masteranzilor s?i, înmatricula?i în cadrul programelor de studii în limba român?, calendarul activit??ilor legate de bursele de studii (conform extrasului din Regulamentul de referin??):

{ 6 comments }

A AP?RUT NOUL NUM?R AL REVISTEI PERFORMANCE ! St?m acum de vorb? cu Rare? Geapana ?i vedem cum, de ce ?i în ce domeniu putem investi cu riscuri minime în acest context general instabil al ??rii (pag.18).  Pentru cei care vor sus?ine în curând licen?a sau diserta?ia, v? ar?t?m ce presupune acest examen final ?i cum trebuie [...]

{ 0 comments }

Oportunit??i de dezvoltare | Burse ERASMUS+

by Alexandra Enache on 15/02/2017

Vrei s? pleci în Europa cu burs?? Te a?tept?m miercuri, 1 martie 2017, de la ora 16:30, în sala 017, la sesiunea de informare pentru a afla cum po?i beneficia de un grant ERASMUS+ (studii / plasamente).   Granturile Erasmus+ Studii / Plasamente (stagii de practic?, internship-uri) sunt burse gratuite. Obiectivul principal al programului ERASMUS+ este de [...]

{ 0 comments }