Burse 2018-2019 (anul I)

by Alexandra Enache on 10/10/2018

Universitatea Româno-American? public? listele cu bursele de studiu aprobate în anul universitar 2018-2019 pentru anul I de studiu (licen?? ?i masterat, predare în limba român?) ?i îi felicit? pe studen?ii ?i masteranzii s?i care au devenit Bursieri! :-D  

 

PROGRAME DE LICEN??

 

FACULTATEA DE DREPT:

FACULTATEA DE EDUCA?IE FIZIC?, SPORT ?I KINETOTERAPIE:

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ?I INTERNA?IONAL:

FACULTATEA DE INFORMATIC? MANAGERIAL?:

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING:

FACULTATEA DE RELA?II COMERCIALE ?I FINANCIAR-BANCARE INTERNE ?I INTERNA?IONALE:

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE:

 

PROGRAME DE MASTERAT

 

FACULTATEA DE DREPT:

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ?I INTERNA?IONAL:

FACULTATEA DE INFORMATIC? MANAGERIAL?:

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING:

FACULTATEA DE RELA?II COMERCIALE ?I FINANCIAR-BANCARE INTERNE ?I INTERNA?IONALE:

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE:

——————————————————————————-

Contractul de Burs? de Studiu ?i Cererea de Restituire a Taxei de Studii achitate se completeaz? în perioada 15 – 19.10.2018. Formularele se ridic? de la Casieria Universit??ii (Corp B, parter).

Formularele, al?turi de un extras de cont bancar deschis la BRD (pentru identificarea contului bancar în care va fi restituit? suma achitat?), se predau tot la casieria URA.

Program de lucru casierie: mar?i, miercuri ?i vineri: 8:00 – 16:00 / luni ?i joi: 10:00 – 18:00.

——————————————————————————-

Eventualele contesta?ii se depun în conformitate cu Regulamentul de BurseV? reamintim c? bursele de studiu se acord? anual în condi?iile prev?zute în Regulamentul de Burse.

 

email

Leave a Comment


8 − = 1

Previous post:

Next post: