Alegeri studenți în structurile de conducere URA (2018-2019)

by Alexandra Enache on 16/10/2018

Studenții și masteranzii Universității Româno-Americane sunt invitați să își depună candidatura pentru a-și reprezenta colegii în structurile de conducere URA, respectiv Consiliul Facultății și Senatul Universitar.

Candidaturile pentru alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere din Universitatea Româno-Americană sunt individualePot candida în vederea alegerii ca reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății / Senatul Universității, studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele:

  • sunt integralişti și au obţinut în anul universitar precedent media generală minimum 8.00 *;
  • nu au contractul de studii suspendat;
  • nu au sancțiuni în vigoare.

* în cazul candidaților din anul I de studii (licenţă/masterat), media generală luată în calcul este cea de la examenul de admitere.

LOCURI VACANTE 2018 – 2019

CALENDAR ALEGERI 2018 – 2019 **

** Termenul pentru depunerea candidaturilor a fost prelungit pentru perioada 25-26.10.2018 și 29.10.2018, derularea alegerilor desfășurându-se pe 5.11.2018, reluarea alegerilor (dacă este cazul) având loc pe 6.11.2018, iar validarea alegerilor pe 7.11.2018.

Candidaturile se anunță la Registratura Universităţii (corp C, etaj 1, Rectorat), în intervalul orar 08:00 – 16:30, prin depunerea Declaraţiei de Intenţie (Anexa 2 din METODOLOGIE) însoțită de următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae (CV) - format european, cu poză, în format electronic și tipărit, semnat olograf pe fiecare pagină (Anexa 3 din METODOLOGIE);

(b) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate sau paşaportului. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, fotocopii după documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada legală a schimbării numelui.

În vederea depunerii candidaturilor vă rugăm să parcurgeți METODOLOGIA aferentă.

S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Leave a Comment


9 + 9 =

Previous post:

Next post: