Burse 2017-2018 (anii II, III, IV)

by Alexandra Enache on 29/09/2017

Universitatea Româno-Americană anunță centralizarea cererilor de burse depuse pentru anul universitar 2017-2018 și felicită studenții și masteranzii care au obținut bursă de studii în urma performanțelor școlare și în condițiile prevăzute în Regulamentul de Burse

FACULTATEA DE DREPT:

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ȘI INTERNAȚIONAL:

FACULTATEA DE  INFORMATICĂ MANAGERIALĂ:

FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING:

FACULTATEA DE RELAȚII COMERCIALE ȘI FINANCIAR-BANCARE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE:

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE:

———————————————–

PROGRAME DE MASTERAT:

IMPORTANT – NOTĂ

În atenția studenților înmatriculați, în anul universitar 2016-2017, la programe de studii universitare de licență și masterat, cu predare în limba română, care au depus aplicații pentru bursă de studii:

- Situația îndeplinirii criteriilor privind acordarea burselor de studii în anul universitar 2017-2018 reflectă gradul de îndeplinire de către studenți a criteriilor de acordare a burselor de studii;

- În Anexa 1 este precizat, pe facultăți, pentru fiecare program de studii de licență/masterat, numărul maxim de burse ce pot fi acordate în anul universitar 2017-2018;

- După perioada de contestații, va fi afișată Lista finală a studenților care beneficiază de burse de studii în anul universitar 2017-2018.

***

Reamintim că activitățile privind bursele de studii au loc în conformitate cu programul anunțat deja pe site-ul nostru: Calendar burse de studii.

S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Leave a Comment


− 7 = 2

Previous post:

Next post: