Activitati Extracurriculare

V? invit?m la vernisajul expozi?iei ”Insule Privind spre Paradis – Via?a Spiritual? în Okinawa, Japonia”, ce con?ine fotografii realizate de Alina – Alexandra Hara, specialist în folclor japonez (University of the Ryukyus). Evenimentul va avea loc începand cu ora 11:00 în Lobby Corp B al Universit??ii Româno – Americane. În deschiderea evenimentului vor sus?ine scurte [...]

{ 0 comments }

Campionatul Sportiv de Prim?var?

by Alexandra Enache on 20/04/2019

Baza RAU Sport Center a Universit??ii Româno-Americane g?zduie?te în perioada 15.04-24.05.2019 competi?ii de: baschet fotbal handbal volei grupate sub egida Campionatul Sportiv de Prim?var?, activitate coordonat? de c?tre conf.univ.dr. Marius Dima. Sunt invita?i s? participe studen?i de la toate facult??ile, dup? programul: luni, 12:00-16:00 vineri, 9:00-13:00 Participarea se va considera Activitate Extracurricular?, evenimentul fiind organizat [...]

{ 0 comments }

RAU JOB FAIR 2019

by Alexandra Enache on 10/04/2019

În scopul cre?rii de oportunit??i concrete pentru viitorii absolven?i, atât din punct de vedere al integr?rii pe pia?a muncii, cât ?i pentru dezvoltarea perspectivelor de carier?, Universitatea Româno-American? organizeaz? cea de-a VI-a edi?ie a târgului de joburi ?i internship-uri RAU JOB FAIR.  Târgul va avea loc pe data de 16 aprilie 2019, între orele 10:00 [...]

{ 0 comments }

Atelierului Digital – Google Ads

by Alexandra Enache on 03/04/2019

Universitatea Româno-American? ?i Google v? invit? la o nou? sesiune a Atelierului Digital, ce va avea loc în data de 15 aprilie 2019, de la ora 13:30, în sala de curs 523 (corp B, etaj 5). Programul Atelierul Digital este destinat studen?ilor pasiona?i de marketing digital, care vor s? înve?e ?i s? aplice elementele care [...]

{ 0 comments }

Meet the #Oracle professionals!

by Alexandra Enache on 22/03/2019

Universitatea Româno-American? v? invit? miercuri, 27 martie 2019, de la ora 12:00, în Sala Senatului URA, la o întâlnire cu domnul Sorin Mîndru?escu, Oracle Romania Country Manager& Central and Eastern Europe Cloud Leader. Înainte de a se al?tura Oracle România, domnul Mîndrutescu a de?inut func?ii de conducere în cadrul unor b?nci importante din România, precum Banca [...]

{ 0 comments }

Laborator Academic – Pia?a Asigur?rilor

by Alexandra Enache on 13/03/2019

Facultatea de Management-Marketing în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiar?, are pl?cerea s? v? invite la Laboratorul Academic cu tema: PROCESUL DE VÂNZARE, CARACTERISTICI ?I DISTRIBU?IE – PIA?A ASIGUR?RILOR. Evenimentul va avea loc mar?i, 19 martie 2019, începând cu ora 12:00, în campusul Universit??ii Româno-Americane, sala 520, etaj 5, corp B. Participarea la eveniment se [...]

{ 0 comments }

Stagii de practic? DIOR (prim?var?-var? 2019)

by Alexandra Enache on 10/03/2019

Universitatea Româno-American? ?i partenerul s?u deja tradi?ional, CHRISTIAN DIOR PARFUMS, anun?? noi stagii de practic? pentru studen?ii URA. Stagiile de practic? se vor desf??ura în perioada 1 Aprilie – 1 Iulie 2019 ?i vizeaz? urm?toarele pozi?ii: Marketing & Merchandising Sales & Retail Training Candida?ii ideali dau dovad? de creativitate, spirit antreprenorial ?i excelen?? în execu?ie. Înscrierile se fac via [...]

{ 0 comments }

Allianz Turcia – studiu de caz

by Alexandra Enache on 07/03/2019

Facultatea de Management-Marketing, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiar?, are pl?cerea s? v? invite la Laboratorul Academic cu tema: STUDIU DE CAZ: ALLIANZ TURCIA – ORIENTAREA C?TRE CONSUMATOR. Evenimentul va avea loc mar?i, 12 martie 2019, începând cu ora 10:30, în campusul Universit??ii Româno-Americane, sala 426, etaj 4, corp B. Participarea la eveniment se [...]

{ 0 comments }

INVITA?IE – vizionare de film

by Alexandra Enache on 27/02/2019

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie al Universit??ii Româno-Americane, cu sprijinul Funda?iei Justice & Care (Marea Britanie), g?zduie?te vizionarea unei investiga?ii jurnalistice referitoare la re?ele române?ti de criminalitate organizat? trans-frontalier? în Italia ?i Spania, pe 4 martie, la Universitatea Româno-American? din Bucure?ti, Amfiteatrul 1 – Woodrow Wilson, începând cu ora 17:00, ca parte a celei [...]

{ 0 comments }

The Romanian-American University offers its students a new series of extracurricular classes, taught by prestigious professors from US and Europe partner universities. In this semester you can enroll online to one or more of the following courses:

{ 0 comments }