INVITA?IE – vizionare de film

by Alexandra Enache on 27/02/2019

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie al Universit??ii Româno-Americane, cu sprijinul Funda?iei Justice & Care (Marea Britanie), g?zduie?te vizionarea unei investiga?ii jurnalistice referitoare la re?ele române?ti de criminalitate organizat? trans-frontalier? în Italia ?i Spania, pe 4 martie, la Universitatea Româno-American? din Bucure?ti, Amfiteatrul 1 – Woodrow Wilson, începând cu ora 17:00, ca parte a celei de-a patra edi?ii a proiectului interna?ional “Together Empowering All Women”.

Vizionarea este urmat? de o dezbatere privind provoc?rile traficului de persoane în România, la care participa:

  • Andrei Ciurcanu – jurnalist de investiga?ie
  • Cristina Gavrilovic – Coordonatoarea programului european al Funda?iei Justice & Care ?i fost ofi?er de poli?ie în Marea Britanie
  • Grecu Daniela - mam?
  • Silvia T?bu?c? – Directorul Centrului pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie
  • Cristina Jantea – Consilier Program Securitate Uman? în cadrul ECLER.

În speran?a c? ve?i putea s? adaugati acest eveniment în agendele voastre, v? a?tept?m cu ner?bdare alaturi de noi.

Limba de lucru: Român?

Pentru studen?ii URA, participarea la eveniment se va considera activitate extracurricular?.

email

Leave a Comment


6 + 5 =

Previous post:

Next post: