RAU JOB FAIR 2019

by Alexandra Enache on 10/04/2019

În scopul cre?rii de oportunit??i concrete pentru viitorii absolven?i, atât din punct de vedere al integr?rii pe pia?a muncii, cât ?i pentru dezvoltarea perspectivelor de carier?, Universitatea Româno-American? organizeaz? cea de-a VI-a edi?ie a târgului de joburi ?i internship-uri RAU JOB FAIR. 

Târgul va avea loc pe data de 16 aprilie 2019, între orele 10:00 – 17:00, în incinta URA. Evenimentul cuprinde activit??i de recrutare ?i selec?ie la standurile companiilor expozante ce vor fi amplasate în holul principal al Universit??ii (corp B).

De asemenea, evenimentul presupune desf??urarea în paralel a unor workshop-uri tematice menite s? ofere informa?ii utile pentru dezvoltarea profesional?, sus?inute de c?tre reprezentan?ii mediului de business. Pentru studen?ii URA, participarea la workshop-uri se va considera Activitate Extracurricular?.

Evenimentul este deschis oric?rei persoane (student, masterand sau absolvent), indiferent de universitatea de provenien??, participarea fiind GRATUIT? în urma complet?rii formularului de înscriere online: http://bit.ly/2Oxoek7.

Detaliile complete sunt disponibile pe website-ul dedicat: http://rjf.rau.ro.

email

Leave a Comment


8 − = 6

Previous post:

Next post: