Meet the #Oracle professionals!

by Alexandra Enache on 22/03/2019

Universitatea Româno-American? v? invit? miercuri, 27 martie 2019, de la ora 12:00, în Sala Senatului URA, la o întâlnire cu domnul Sorin Mîndru?escu, Oracle Romania Country Manager& Central and Eastern Europe Cloud Leader.

Înainte de a se al?tura Oracle România, domnul Mîndrutescu a de?inut func?ii de conducere în cadrul unor b?nci importante din România, precum Banca Turco Român? ?i Bank Austria Creditanstalt. La începutul c?l?toriei sale la Oracle, domnul Mîndrutescu a fost Financial Services Industry Manager, pozi?ie de?inut? timp de trei ani.

În martie 2001 s-a al?turat Oracle Corporation ?i a de?inut func?ii de conducere în cadrul companiei. Între 2004 ?i 2008 a fost Sales Director for South Eastern Europe, coordonând 11 ??ri. Din februarie 2003, Sorin Mindrutescu este Country Leader for Oracle România. În acest? pozi?ie, el este responsabil pentru vânz?rile locale ?i livrarea proiectelor.

Limb? de lucru: Român?

Participarea se va considera Activitate Extracurricular?.

email

Leave a Comment


3 − = 2

Previous post:

Next post: