RAUDevHack 2019

by Alexandra Enache on 25/03/2019

La ini?iativa unui grup de studen?i din cadrul Facult??ii de Informatic? Managerial? a Universit??ii Româno-Americane se va organiza în perioada 19-21 aprilie 2019 primul concurs de programare de tip hackhaton sub egida URA. Evenimentul se va desf??ura sub titlul RAUDevHack ?i suntem convin?i c? va deveni o tradi?ie anual?. 

Competi?ia va g?zdui participan?i din toat? ?ara, înscri?i la dou? sec?iuni distincte:

  • JUNIOR – pentru elevi de liceu
  • SENIOR – pentru studen?i … ?i elevi de liceu care cred c? pot face fa?? regulilor sec?iunii  :)

Participan?ii din afara Bucure?tiului vor avea asigurat? cazarea în c?minul URA, în ordine cronologic? a înscrierilor ?i în m?sura num?rului de locuri disponibile.

Toate detaliile (probe, parteneri, sponsori, premii, loca?ie, formular de înscriere, etc.) sunt disponibile pe pagina web dedicat?

email

Leave a Comment


5 + 6 =

Previous post:

Next post: