Descoper?-?i regiunea!

by Alexandra Enache on 03/12/2016

V? a?tept?m cu bra?ele deschise la evenimentul “Descoper?-?i regiunea!”, pe care studen?ii de la Facultatea de Economia Turismului Intern ?i Interna?ional îl inaugureaz? în cadrul Universit??ii. 

V? invit?m în intervalul 11:00 – 16:00 (Corp B, etaj 4) s? lua?i parte la activit??ile regiunilor române?ti, unde ve?i cunoa?te “Dr?gaica”, personajul controversat al Munteniei, apoi v? pute?i alege marinarul preferat din Dobrogea, care v? poate înso?i la nunta basarabenilor. Dup? nunt?, ve?i degusta preparatele moldovene?ti ?i ve?i descoperi misterele Transilvaniei.

În paralel, v? invit?m la atelierele tradi?ionale – ol?rit ?i pictur? pe obiecte ceramice, decora?iuni tradi?ionale pentru s?rb?torile de iarn? ?i confec?ionarea de m??ti populare. Dansurile populare române?ti vor fi nelipsite, precum ?i colindele tradi?ionale.

Programul continu? de la ora 17:00 cu spectacolul de teatru ”Pro?tii sub clar de lun?” de Teodor Mazilu, în Aula Magna, pus în scen? de colegii din cadrul Studioului de Teatru URA.

A?adar, v? a?tept?m pe to?i, studen?i, masteranzi, prieteni, familie, s? ne trece?i pragul ?i s? degusta?i din bucatele tradi?ionale! :)

Event Facebook – click aici !

email

Leave a Comment


9 + = 12

Previous post:

Next post: