MCC Commercial Law, Concursul de procese simulate pe Drept Comercial, edi?ia a VIII-a, 2017

by Alexandra Enache on 07/04/2017

Universitatea Româno-American? a lansat o nou? edi?ie a Concursului de Procese Simulate pe Drept Comercial – MCC Commercial Law!

Studen?ii selecta?i particip? la un program special de preg?tire teoretic? ?i practic? în materia dreptului comercial, dreptului civil ?i în materia procedurii civile, ?i de simulare a proceselor reale, inclusiv în s?lile de judecat? ale instan?elor judec?tore?ti bucure?tene.

Preg?tirea studen?ilor este realizat? de conf. univ. av. dr. Lumini?a Tulea?c? (coordonator proiect), av. Alina Turcu, av. George Ioni??, Lauren?iu Giurgiu ?i av. Diana Harrocks.

Studen?ii vor reprezenta Universitatea Româno-American? la Competi?ia inter-universitar? MCC Commercial Law 2017, ce se va desf??ura în Sala Istrate Micescu a Cur?ii de Apel Bucure?ti, în data de 13 mai 2017.

Mul?umim tuturor colaboratorilor implica?i în acest proiect: av. Alina Turcu, av. George Ioni??, Laurentiu Giurgiu, av. Diana Harrocks, Ana Elena Iunker, Silvia Martis Tabu?c?. Mul?umiri speciale partenerilor no?tri: Wolters Kluwer Romania, JURIDICE.ro ?i Tulea?c? Lawyers.

email

Leave a Comment


5 − 2 =

Previous post:

Next post: