BURSE DE STUDII PENTRU ANUL I (2016-2017)

by Alexandra Enache on 10/10/2016

Universitatea Româno-Americană felicită toți bursierii înmatriculați în anul I de studii, care au reușit să obțină un loc FĂRĂ TAXĂ în cadrul specializării lor de studii.

Conform metodologiei implementate în anul universitar 2016-2017 de către Universitatea Româno-Americană, pentru programele de studii universitare de licență și masterat susținute în limba română, studenți clasați pe primele 20% (licență), respectiv 10% (masterat) dintre pozițiile specializării lor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, beneficiază de bursă de studii.

Programe de studii de licență *:

* Studenții anului I (licență) menționați în cadrul listelor fără a avea precizate atât nota la proba scrisă, cât și media de admitere, sunt olimpici naționali, fiind admiși conform procedurii specifice.

Programe de studii de masterat:

——————————————–

PROCEDURĂ RESTITUIRE TAXĂ DE STUDII

Studenții / masteranzii care beneficiază de burse de studii:

- vor completa Contractul de bursă de studii (anexa 2)* în termen de 5 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri; în caz de necompletare a contractului în termenul stabilit, studentul va pierde bursa de studii;

- vor completa (dacă este cazul) împreună cu Contractul de bursă și Cererea de restituire a taxei de studii achitate (anexa 3)* pentru a li se restitui, în termen de 10 zile de la data afișării listei cu studenții bursieri, tranșa din taxa anuală de studii / taxa de studii anuală achitată deja pentru anul universitar respectiv.

Cuantumul taxei de studii achitate se va restitui în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de BNR în ziua anterioară celei în care studentul a efectuat plata, calculul ratei de schimb făcându-se la cursul valutar cotat cu 4 (patru) zecimale, prin virament bancar, în contul bancar, deschis la BRD, menționat de student în Cererea de restituire a taxei de studii achitate.

* Contractul de bursa de studii (anexa 2) și Cererea de restituire a taxei de studii achitate (anexa 3) sunt disponibile la Casieria Universității (corp B, parter).

REGULAMENT BURSE

——————————————–

Felicitări tuturor bursierilor anului I! :D

 

S-ar putea să vă mai intereseze:

email

Leave a Comment


7 − = 2

Previous post:

Next post: