Seminarii

Atelierul Digital

by Alexandra Enache on 04/11/2016

Speciali?tii Google vin la Universitatea Româno-American? pentru a discuta cu tine despre tehnicile ?i uneltele de promovare online ?i nu numai. Particip? gratuit la “Atelierul Digital” – joi, 24 noiembrie 2016, de la ora 15:00, în sala 017 (corp B, parter). Evenimentul presupune o serie de cursuri gratuite livrate de traineri certifica?i Google, care au ca [...]

{ 0 comments }

Ateliere de Dezvoltare Personal? prin Teatru

by Alexandra Enache on 02/11/2016

Din categoria activit??ilor extracurriculare, Studioul de Teatru al Universit??ii Româno-Americane organizeaz? Ateliere de Dezvoltare Personal? prin Teatru. Participan?ii vor avea acces la perspective inedite asupra procesului de comunicare, controlului emo?iilor, lucrului în echip?, sincroniz?rii abilit??ilor fizice cu cele intelectuale, precum ?i asupra exprim?rii dezinvolte ?i încrederii în sine. Înscrierile se fac pân? pe 20 noiembrie [...]

{ 0 comments }

Hilton Hotels and Resorts Graduate Recruitment

by Alexandra Enache on 01/11/2016

The Romanian-American University is glad to invite you to attend the event “Hilton Hotels and Resorts Graduate Recruitment”, held on November 3rd, 2016, at 2 PM, in Lecture Hall 426. We are honored to have as guests and speakers: Mr. Björn Olthof - Manager Worldwide Graduate Recruitment for Europe, Middle East & Africa, Talent Acquisition; Mr. Aykut Korkmaz [...]

{ 0 comments }

Cea de-a VI-a Dezbatere Regional? din cadrul proiectului “România Educat?”, organizat? de c?tre Administra?ia Preziden?ial?, cu sprijinul Ministerului Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice a avut loc pe 25 octombrie 2016 la Universitatea Româno-American?.  Tema dezbaterii a fost „Interna?ionalizarea înv???mântului superior românesc: provoc?ri ?i perspective”. Evenimentul a presupus o Sesiune Plenar?, 5 Sesiuni Paralele (Paneluri) ?i [...]

{ 0 comments }

V? invit?m la seminarul ”Cum se cite?te o carte?” (dup? Mortimer Adler, ”How to Read a Book”), ce va avea loc sâmb?t?, 15 octombrie 2016, de la ora 10:00.  Cu siguran?? ve?i privi un astfel de seminar cu scepticism, mai ales c? este oferit f?r? discriminare atât tinerilor, cât ?i adul?ilor (nu excludem nici pensionarii). V? garant?m [...]

{ 0 comments }

Parteneriat URA – Globis MBA, Tokio

by Alexandra Enache on 05/10/2016

Programul GLOBIS MBA din Tokyo (Japonia) organizeaz? un seminar de prezentare vineri, 7 octombrie 2016, de la ora 15:00 la ora 17:00, în Sala Senatului Universit??ii Româno-Americane. Programul GLOBIS este considerat cel mai important program de MBA din Japonia ?i caut? permanent candida?i din diverse p?r?i ale lumii pentru a cre?te gradul de diversitate. În [...]

{ 0 comments }

Banii T?i Expo 2016

by Alexandra Enache on 25/05/2016

Fii Fluent în Finan?e! Vino în Pia?a Universit??ii pe 27 ?i 28 mai 2016 pentru o discu?ie despre banii t?i în cadrul evenimentului ”Banii T?i Expo 2016”. Vei avea parte de: * cursuri ?i seminarii de educa?ie financiar?; * programe dedicate de coaching financiar; * prezent?ri interactive; * demonstra?ii live de tranzac?ionare la burs?; * [...]

{ 0 comments }

Seminar ”AB-Initio Training for Future Pilots”

by Alexandra Enache on 23/05/2016

ATC RAU Training Center din cadrul Universit??ii Româno-Americane, al?turi de Laboratorul de Cercetare „New Trends & Smart Technologies in Business Administration” ?i Regional Air Suport v? invit? la seminarul ”AB-Initio Training for Future Pilots”. mar?i, 24 mai 2016 de la ora 12:00 sala 327 (corp B, etaj 3) Evenimentul se adreseaz? atât studen?ilor, cât ?i [...]

{ 0 comments }

Vreau s? fiu Antreprenor

by Alexandra Enache on 16/05/2016

Centrul de Negociere ?i Mediere din cadrul Universit??ii Româno-Americane, împreun? cu Romanian Business Leaders organizeaz? miercuri, 18 mai 2016, de la ora 11:30 (update!), în Sala Senatului URA, evenimentul ”Vreau s? fiu Antreprenor”. Invita?ii acestui eveniment sunt: Felix P?tr??canu, co-fondator Fan Curier Eugen Voicu, pre?edinte Certinvest Dan Laz?r, co-fondator Tennis Hero, absolvent al programului International [...]

{ 0 comments }

Te preocup? viitorul ?i î?i dore?ti s? valorifici poten?ialul dobândit prin prisma acumul?rilor din trecut? Te astept?m al?turi de noi la ”Coaching ?i consiliere în Educa?ie!” – un eveniment în cadrul c?ruia vei afla r?spunsul la întreb?rile tale ?i vei g?si solu?ii pentru provoc?rile actuale. Miercuri, 18.05.2016, ora 18:30 – Sala Senatului, Universitatea Româno-American? Întreb?rile noastre [...]

{ 0 comments }