?coal? de Var? în Luxemburg – Dreptul Consumatorului [burs?]

by Alexandra Enache on 15/05/2019

Studen?ii Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii Româno-Americane, interesa?i de dreptul consumatorului sunt invita?i s? aplice pentru cea de-a doua ?coal? de var? din cadrul proiectului STARS, ce va fi organizat? la Luxembourg în perioada 8-12 iulie 2019.

Sunt disponibile burse integrale ?i burse care acoper? toate cheltuielile, mai pu?in cele de transport.

?coala de var? este organizat? în cadrul consor?iului universitar european STARS, consor?iu care reune?te 5 universit??i din Italia, Luxembourg, Cehia ?i România. ?coala pune la un loc studen?i din întreaga Uniune European? care vor studia pe baza metodelor inovatoare de predare de tip clinic? juridic?.

Pentru mai multe detalii v? rug?m s? ne contacta?i la [email protected] ?i s? consulta?i website-ul proiectului STARS.

Aplica?iile se trimit pân? cel mai târziu 1 iunie 2019!

email

Leave a Comment


8 − 7 =

Previous post:

Next post: